Det er lov å la være å levere selvangivelse, men…

Det er lov å la være å levere selvangivelse, men det er ikke alltid like lurt. Enkelte punker er det spesielt viktig å kontrollere for å sikre at skatten er riktig beregnet.

Skatteklasse: Særlig viktig for gifte med lav inntekt eller for deg som er aleneforsørger/har delt omsorg.

For det første er det avgjørende at du er i rett skatteklasse.  Dersom en av ektefellene har svært lav inntekt (nettoinntekt under ca.  50 000 kroner) kan det lønne seg å lignes i skatteklasse 2. Dersom det ikke er endringer i nettoinntekt i selvangivelsen vil dette normalt være tatt hensyn til i ligningen som utsendes.

Har man omsorg for barn alene skal man lignes i skatteklasse 2. Dette skjer automatisk frem til barnet fyller 18 år dersom det ikke har oppstått endring i omsorgssituasjon gjennom året. Få vet at man også kan søke om skatteklasse 2 dersom man fortsatt forsørger barnet etter fylte 18 år. Da fyller man bare inn en begrunnelse i selvangivelsens kommentarfelt.

Et område hvor vi også ser at det oftere oppstår feil er dersom du har delt omsorg, eller privat bidragsavtale. Husk at ved delt omsorg skal man ha skatteklasse 2 hvert annet år. Dette må man selv melde inn.

Bruker du privat dagmamma: Husk at barnepassutgifter da kanskje ikke er innrapportert. Det er bare barnehager som gjør dette automatisk. Derfor må du påse at du har fått riktig fradrag, inntil 25 000 kroner for ett barn, og 15 000 kroner for påfølgende barn.

Ikke alle inntekter er skattepliktig: Særlig viktig for deg som har utført mindre arbeidsoppgaver for private eller organisasjoner.

Det er ikke skattepliktig med arbeid knyttet til bolig/hytte eller utført for ikke skattepliktige organisasjoner på inntil 4 000 kroner per år. Det samme skattefritaket gjelder dersom du mottar maksimalt 1 000 kroner fra en enkelt arbeidsgiver som er skattepliktig.

Ellers gjelder det alltid å sjekke om arbeidsgiver har sendt inn korrekte opplysninger . Dette er særlig viktig for deg som har ytelser som lån, bil eller mobiltelefoni/bredbånd i arbeidsforholdet.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.