Elektronisk årsrapport for 2010

I dag publiserer vi bankens årsrapport for 2010. Årsrapporten har tidligere år vært utgitt som en trykksak. SpareBank 1 SMN har som mål å være en miljøbevisst bedrift og da er et av mange tiltak å redusere papirforbruket. Årsrapporten for 2010 vil derfor kun være tilgjengelig på nettet. 

Vi har ønsket å lage en moderne, lesevennlig og god elektronisk årsrapport og har derfor spesiallaget en egen webside for rapporten. Her kan du lese om bankens resultater i 2010 samt finne informasjon om vår organisering, drift, historie og målsettinger. Med årsrapporten på web håper vi også at informasjonen blir mer tilgjengelig for våre interessenter.

Årsrapporten finner du på www.aarsrapport.smn.no. Her kan du bla igjennom hele årsrapporten, og du kan også laste ned hele eller deler av den som PDF.

God lesning!