Kanskje er selvangivelsen rett, men er den rettferdig?

Det er flere og flere som lever med relativt adskilt økonomi. Da er det viktig at man ikke bare kontrollerer at selvangivelsen er rett, men også drøfter om fradragene er rettferdig fordelt mellom partene.

Vi merker at spesielt mange kvinner ikke er bevisst alle fradrag, og at de ofte lar mannen styre mye knyttet til bankforholdet. Det er hovedlåntaker som får innsendt rentefradrag, og når vi ser at ¾ av alle hovedlåntakerne er menn, så er det viktig at de to som betaler lånet faktisk har en åpen diskusjon om hvordan fradragene skal fordeles. På samme måte gjelder fordeling av fradrag av andre poster i selvangivelsen.

Vårt råd er at man ser rentefradraget opp mot hvordan man fordeler familiens kostnader.

 

 

 

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.