Kvinner lever lengst men sparer minst

Nye undersøkelser viser at kvinner lever i snitt 4,5 år lengre enn menn samtidig som de sparer mindre.

I følge folkehelseinstituttet øker levealderen i Norge for hvert år som går. I 2009 registrerte vi den høyeste levealderen som noen gang er notert. 83,1 år for kvinner og 78, 6 år for menn. Kvinner lever altså i snitt 4, 5 år lengre i forhold til menn. Ut ifra ferske tall fra Verdipapirfondenes forening ser det ikke ut som at kvinner ser ut til å bekymre seg over økonomien sin for disse årene.

De siste fem årene har trenden gått i retning av at kvinner står for en synkende andel av sparingen som gjøres hos det norske folk. Over 700.000 nordmenn har etablert spareavtale, en avtale om automatisk å sette inn et fast, månedlig beløp i et eller flere verdipapirfond. Av disse står kvinnene for 42,5 prosent. Også sparebeløpet for hver avtale er snittet lavere hos kvinner enn menn. 752 kroner i måneden for menn og 575 kroner for kvinner.

Det er ingen grunn til at dere kvinner skal se dere slått av oss mennene når det gjelder å spare, heller tvert i mot, dere bør prøve å få noe godt ut av de ekstra årene som dere får leve. Da kan det være lurt å sette til side litt penger.

Ta kontakt med en av våre rådgivere så hjelper vi deg til å starte med sparingen.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.