Medlemsinnskudd på bedriftsbetalt pensjonsordning

Spørsmål: Jeg jobber i en bedrift som kun har obligatorisk tjenstepensjon (OTP). Kan vi ansatte spare i tillegg inn på samme pensjonskonto, for eksempel 2 % ekstra av lønn?  Vi er noen  kolleger som vurderer dette.

Nei,  individuelt kan dere ikke det.  Innskudd fra medlemmene må være kollektivt, altså omfatte alle og det må være bedriften som foretar ekstra innskudd.  Hvis dere ansatte i bedriften er blitt enige med ledelsen  om ekstra innskudd skal  det  i innskuddsplanen fastsettes hvordan innskudd fra ansatte  skal betales.

Medlemsinnskuddet skal likevel ikke overstige innskuddet bedriften betaler for den ansatte i henhold til innskuddsplanen. Har bedriften en OTP-pensjonsavtale som betyr 2 % sparing av lønn mellom 1G og 12G, kan de ansatte  bidra med inntil 2 %.  Dette må i så fall avtales i en ny innskuddsplan.

Dersom ansatte betaler en andel av premien, gis den ansatte fradrag for innskuddet etter reglene i skatteloven §6-47. Det betyr da at det er en gunstig sparing til pensjon som igjen vil gi betydelig mer i utbetaling.

Hvis du er 35 år og har 330 000 kroner i årslønn og vil selv bidra med 2 % sparing betyr det kr 423 i sparing hver måned. Det betyr også dobbelt så mye utbetalt fra 67 år. Cirka 65 000 kroner utbetalt per år istedenfor 32 500 kroner på år. Årlig utbetaling påvirkes av hvordan kapitalen forvaltes.