Økonomiske fremtidsutsikter – himmel eller helvete?

Etter en periode med rekordlave renter begynner nå renteprognosene å peke oppover. Enkelte antyder renteøkning på 4 % fra dagens nivå. Dette gjør at mange av oss er blitt litt mer skeptisk til våre økonomiske fremtidsutsikter.  

For de fleste av oss er denne bekymringen unødig. Aldri har gjennomsnittskunden hatt større buffer i privatøkonomien, og dersom renten nå stiger kraftig så er det for å dempe en økonomi med høytrykk. Det samme høytrykket følges da av høy lønnsvekst og høy sysselsetting.

I en undersøkelse utført av Prognosesenteret ser vi at det er en klar deling i hvordan man oppfatter fremtidsutsiktene. En liten gruppe er svært bekymret, mens de fleste fremstår som ubekymret eller optimistisk. Vi tror mye av denne bekymringen er ubegrunnet.

Dersom rentenivået stiger til over 7 % så vil det for mange medføre en omprioritering eller en tæring på oppsparte midler. Våre analyser viser at de aller fleste av våre kunder vil ha rom til å takle et så høyt rentenivå med enkle grep i privatøkonomien. Det er tross alt ikke mer enn tre år siden sist vi så dette rentenivået. Med høyere gjennomsnittlig gjeld vil vi nok merke renteøkningene noe sterkere enn forrige gang. Samtidig vil endringene som gjøres i privatøkonomien vil også medføre at renteøkninger nå vil få sterkere effekt på forbruk. Det er derfor sannsynlig at Norges Bank må øke renten mindre enn før for å oppnå en reduksjon i forbruk.

Utfordringen for de som allerede merker at utgiftene tynger er å skape seg en nødvendig buffer frem til rentene øker. Mye kan man gjøre selv gjennom en enkel gjennomgang. Her har vi lagt opp flere ulike verktøy. Ellers er banken selvfølgelig behjelpelig med en gjennomgang. Gjør man en slik gjennomgang nå så vil det være god tid til å skape rom i økonomien før renteøkninger har fått effekt.

Husk også at det ligger ekstra handlingsrom i en periode med avdragsfrihet når renten øker. Dette kan gi rom for å omstille økonomien, men er ingen god løsning over tid.

Det er derfor all grunn til å se lyst på fremtiden dersom du allerede har opprettet en liten buffer i økonomien, og dersom du ikke har det så er det fremdeles god mulighet til å starte.

Hva tror du om egen økonomi fremover ?

Vi ønsker din tilbakemelding på hva du tror i forhold til din utvikling i egen økonomi, og om du fyller ut e-postadressen din så er du med i trekningen av tre gavekort på 500 kroner.

Spørreundersøkelsen er anonym selv om du fyller ut e-postadressen din. Systemet kobler ikke besvarelsen og e-postadressene.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.