Pensjonsopptjening for deltidsarbeid og barn under skolealder

Du tjener opp pensjon i folketrygden når du jobber, men folketrygden gir også pensjonsopptjening når du er hjemme med barn under skolealder. Hvordan regnes opptjeningen når du jobber deltid og har barn under skolealder?

De nye opptjeningsreglene i folketrygden gjelder for alle født i 1954 og senere. De gjelder delvis for alle født fra 1954 til 1962, og fullt ut for alle født i 1963 eller senere. I denne bloggen tar jeg bare for meg de nye opptjeningsreglene.

Når du er i jobb tjener du hvert år opp 18,1 % av inntekten din i pensjon. Hvis du går inn på Din Pensjon på NAV sin nettside ser du hva som står på pensjonskontoen din og de inntektene som hvert år er registrert på deg.

Dersom du er hjemme med barn under skolealder får du også pensjonsopptjening. Du får 18,1 % som om du har en lønn på 340.000 kroner.

Hvis du jobber deltid og har barn under skolealder gjelder følgende:

  • Hvis lønnen din er høyere enn 340.000 kroner vil pensjonsopptjeningen være 18,1 % av lønnen din
  • Hvis lønnen din er lavere enn 340.000 kroner vil du i stedet få omsorgsopptjeningen som er 18,1 % av 340.000 kroner

De to regnes med andre ord ikke sammen, men du får enten av den ene eller av den andre avhengig av om lønnen din overstiger grensen for omsorgsopptjening eller ikke.

Er du mottaker av barnetrygd går dette helt av seg selv. Dersom du ikke er mottaker av barnetrygden men at det likevel lønner seg at omsorgsopptjeningen registreres på deg, så kan du overføre omsorgsopptjeningen til deg i Din Pensjon på NAV sin nettside.