Pensjonsopptjening for omsorg av barn tilbake i tid

Siden 1992 har vi fått pensjonsopptjening i folketrygden når vi er hjemme med barn under skolealder. Nå får du også uttelling for år lengre tilbake i tid.

Det gjelder alle som har de nye opptjeningsreglene i folketrygden. Det vil si alle født i 1954 og senere.

Ordningen med omsorgsopptjening for barn under skolealder ble innført i 1992. For alle som har de nye opptjeningsreglene utgjør omsorgsopptjeningen fra 1992 til 2009 18,1 % årlig av 4 ganger folketrygdens grunnbeløp. Fra 2010 ble opptjeningen økt til 18,1 % årlig av 4,5 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det tilsvarer en pensjonsopptjening som om du har en inntekt på 340.000 kroner.

Det betyr at for hvert år du var hjemme med barn født i 1992 eller senere har det kommet pensjonsopptjening inn på pensjonskontoen din i folketrygden frem til barna begynte på skolen. Du ser hva som står på pensjonskontoen din hvis du går inn på nettsiden til NAV og logger deg på Din Pensjon.

I forbindelse med pensjonsreformen ble det vedtatt å gi godskriving av omsorgsopptjening for barn under skolealder enda lengre tilbake i tid. Godskriving av pensjonsopptjening for år før 1992 vil bli gjort automatisk av NAV i 2011. Omsorgsopptjeningen tilbake i tid vil være 18,1 % av 4 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Hvis du har AFP i privat sektor får du også der godskriving av omsorgspoeng for år før 1992. Den godskrivingen vil bli ivaretatt når du søker om å starte og ta ut AFP.