Styringsgruppe i pensjonsordninger

En del private bedrifter har etablert styringsgrupper for sine pensjonsordninger. Hvordan gjøres det og hva gjør en styringsgruppe?

Bedrifter med pensjonsordning som omfatter 15 eller flere medlemmer har plikt til å etablere en styringsgruppe for pensjonsordningen på minst tre personer.  Minst en av disse skal velges av og blant medlemmene.

Styringsgruppen har uttalerett i saker som gjelder forvaltning og praktisering av bedriftens pensjonsordning. Endring av regelverk skal behandles av styringsgruppen før det vedtas. Styringsgruppen har uttalerett om eventuelle endringer, men har i realiteten ingenting den skal ha sagt.

Bedriften er også pliktig til å gi ansatte informasjon om endringer av betydning i pensjonsavtalen.  Informasjonen skal gis skriftlig hvis ikke den ansatte uttrykkelig har bedt om å få den elektronisk.