Trondheim kommunes Energisparepris 2011 til SpareBank 1 SMN

Jeg hadde den glede og ære, på vegne av SpareBank 1 SMN, å motta Trondheim kommunes Energisparepris 2011 i Rådhuset forrige uke. Gjennom Energispareprisen ønsker Trondheim kommune å hedre aktører som går foran med fremtidsrettede løsninger for redusert energibruk i byen.

For oss er dette gledelig fordi det er et bevis på at en av våre ambisiøse hovedmålsettinger med vårt nye hovedkontor er nådd!

Da byggingen av bankens nye hovedkontor ble besluttet hadde vi tre hovedmålsettinger , disse viser at vi er mer enn en bank og at vi tar et ansvar for det samfunnet vi er en del av. Målsettingene relaterer seg til organisasjonsutvikling, byutvikling og miljø:

  1. Organisasjon: Vi ønsket selvfølgelig å samle vår organisasjon i Trondheim i effektive lokaler med et innemiljø blant landets beste – vi vil være en attraktiv arbeidsplass i regionen.
  2. Byutvikling: Vi ønsket å gi et solid bidrag til Trondheim sentrum, med et åpent bygg som både er en del av bybildet og inviterer befolkningen inn og bidrar til vitalisering av Søndregate. Eksempler på det er
    a. Butikker på bakkeplan
    b. Den åpne Bankplassen
    c. Kunstneriske og kulturelle opplevelser som f. eks. Salamandernatten, kirkeruinen og ny integrert kunst
  3. Og sist men ikke minst, grunnen til at vi kunne motta Energispareprisen: Miljø. Miljø er en stor global utfordring, og SpareBank 1 SMN ønsker å handle lokalt som betydelig samfunnsaktør.

Vi satte oss et ambisiøst mål om at det nye byggest skulle benytte mindre enn 85 Kilowattimer per kvadratmeter per år i tilført energi, der vi tidligere hadde brukt over 580! Dette krevde vilje til å tenke nytt samt et bredt samarbeid med den ekspertise vi har her i regionen.

Etter relativt kort tid i bygget kan vi si at så langt har oppfylt energimålsettingen med margin og selv om bygget ikke er ferdig trimmet ser prognosene fremover også bra ut.

Jeg håper at vi med dette kan inspirere andre til å tenke nytt når det gjelder miljø og se at det både er lønnsomt og mulig å realisere ambisiøse energimål!

Takk til Trondheim kommune for denne prisen – det er en ære.