Utbetaling fra pensjonskapitalbevis

Spørsmål: Jeg er en dame på 62 år som har to pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere. Jeg har lært at man får utbetaling over minimum 10 år fra slike pensjonskapitalbevis. Det ene beviset har en kapital på ca kr 14 000 og det andre har en kapital på ca kr 32 000. Hvis disse skal utbetales over 10 år blir det jo svært lav månedlig utbetaling. Kan jeg slå disse sammen eller kan jeg få en kortere utbetalingstid siden summene er så lave?

Pensjonskapitalbevis er den oppsparte kapitalen du får med deg når du slutter i en bedrift som har innskuddsbasert pensjon for sine ansatte, også de som har en OTP ordning. Når du har passert 62 år og ønsker utbetaling fra pensjonskapitalbevisene må du selv ta initiativ for å få utbetaling, ellers starter utbetaling først automatisk fra du fyller 75 år. Etter regelverket for innskuddsbaserte pensjonsordninger skal årlig utbetaling fra pensjonskapitalbevis være på minimum 20 % av dagens grunnbeløp i folketrygden (G). G er nå kr 75 641. Det vil si at årlig utbetaling skal være på minimum kr 15 128. Det fordeles da på 12 månedlige utbetalinger.

Et pensjonskapitalbevis på kr 14 000 vil da være ferdig utbetalt på et knapt år, og et på kr 32 000 vil være utbetalt på drøyt 2 år. Disse vil da utbetales samtidig hvis du skulle ønske det. Her har du da stor valgfrihet og kan starte utbetalingen når du vil.

For å få utbetalingen fordelt over 10 år må du da ha en samlet kapital på minst kr 151 282 (2 G).