Utmelding av kollektiv uførepensjonsavtale ved skifte av jobb

Spørsmål: Jeg er 45 år og har nettopp skiftet jobb og min nye arbeidsgiver har kun en obligatorisk tjenestepensjonsordning (OTP) for de ansatte. Min tidligere arbeidsgiver hadde en innskuddspensjonsavtale med 5 % sparing og hadde også en kollektiv uførepensjonsordning tilknyttet.  Kan jeg fortsette å betale på uførepensjonsavtalen privat?

Når du avslutter et arbeidsforhold blir du utmeldt av bedriftens pensjons- og forsikringsordninger såfremt du er 100 % arbeidsfør. Du har rett til å fortsette innbetaling til både alders- og uførepensjonen privat, og vil automatisk få tilbud om dette. Denne muligheten til å sikre deg økonomisk trygghet uten at du må levere ny helseerklæring gjelder i inntil 6 måneder fra utmelding.  Du kan gjenoppta forsikringen på et senere tidspunkt, dog senest innen 2 år forutsatt at du da leverer tilfredsstillende helseerklæring.  Vær oppmerksom på at i perioden fra du blir utmeldt av bedriftens ordning til du eventuelt aksepterer tilbudet om fortsettelsesforsikring, så er du uten uføredekning.

For de fleste vil det være fornuftig å videreføre en uførepensjon privat, spesielt da man her ikke trenger noen ny helseerklæring før etter 6 måneder. Jo eldre man blir, jo mer slitasje på kroppen. Har man etter man ble innmeldt i en kollektiv pensjonsordning med uførepensjon pådratt seg kroniske lidelser, slitasjeskader eller annen sykdom som man senere blir ufør av, vil ikke dette få konsekvenser for utbetaling av uførepensjon.