AS, ANS eller enkeltpersonforetak?

Det finnes flere forskjellige typer selskapsformer. Valget avhenger blant annet av risiko, skatt og ambisjoner med foretaket.

Når du skal lage ny bedrift er ett av de første valgene selskapsform. Enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap og aksjeselskap er de vanligste formene. Valget du gjør betyr noe for ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter, og hvordan du kan disponere selskapets eiendeler.

AS – krever aksjekapital

I et aksjeselskap har eierne (aksjonærene) ikke noe personlig ansvar for forpliktelsene til selskapet. Risikoen dere tar er pengene dere skyter inn som aksjekapital. Aksjonærene er nødt til å betale inn til sammen 100.000 kroner i aksjekapital. Som aksjonær kan du ta ut penger fra selskapet i form av aksjeutbytte eller som lønn.

Enkeltpersonforetak – stor frihet

I et enkeltmannsforetak står én person ansvarlig for virksomheten. I dagligtale kalles dette “selvstendig næringsdrivende”. Som eier er du da ansvarlig for bedriftens gjeld, også med din private formue. Til gjengjeld bestemmer du alt og har stor økonomisk frihet.

Nettooverskuddet er skattepliktig. Tap kan du trekke fra andre inntekter du måtte ha.

Ansvarlig selskap – kompanjonger med små investeringer

ANS og DA er forkortelsene for to hovedformer for ansvarlig selskap. I et ANS har alle deltakerne et personlig ansvar for hele gjelden, mens i et DA har deltakerne personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men hver av dem kan bare kreves for sin eierandel.

Din andel av overskudd og tap behandles sammen med dine private inntekter og fradrag.

Mer informasjon om selskapsformer, lover og regler finner du hos Bedin.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.