Hvilke fond skal jeg spare i?

Vi opplever ofte at kunder som skal spare i fond er usikker på hvilke fond de skal velge. Er det lurt å velge fond fra en spesiell region, bransje eller land?

Teorien anbefaler en spredning mellom ulike fond. Gjerne med en bred sammensetning for å redusere svingninger og dermed bidra til oppnå en god balanse mellom risiko og avkastning. Altså unngå overvekting av bransjer og mindre markedsområder.

Du kan velge mellom 15 ulike fond som ODIN forvalter. Noen av oss ser bort fra teorien og legger egne preferanser og følelser til grunn for sine valg.

”Jeg liker tanken på at jeg støtter den nordiske veksten, derfor sparer jeg i ODIN Norden.”

”Olje og Gass er fremtida, jeg velger å spare i ODIN Offshore.”

Andre ser på de ulike fondenes historisk avkastning når de skal ta valget. ODIN Sverige ble kåret til det beste norskforvaltede fondet i 2010 med en avkastning på hele 35 %. Det resultatet kan tolkes på to måter når man skal velge fond:

  1. Det ser ut til å være et godt fond, den velger jeg.
  2. De gjorde det jo veldig bra i fjor, da er det nok lurere å velge et annet fond som har større potensial.

Det er bare fremtiden som vil gi oss svaret hvilke fond der er lurt å velge. Den historiske avkastningen er ingen garanti for fremtidig avkastning, men heller ingen garanti for at det ikke vil skje igjen.

Sparing i fond er en langsiktig sparing. Hendelser som påvirker de ulike børsene i dag vil kanskje ikke ha så stor betydning for et tidsperspektiv på 10-15 år. Det er opp til deg selv å bestemme hvilke fond du vil spare i og hvor mye du vil spare i måneden.

Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere, så hjelper vi deg med valgene.

 

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.