Kun 13 prosent har uførepensjon knyttet til sin obligatoriske pensjonsordning

Mange tror at de har gode forsikringsordninger knyttet til sin obligatoriske pensjonsordning hos arbeidsgiver. I følge FNO er det kun 12,6 prosent av hele 900 000 yrkesaktive arbeidstakere i privat sektor som har knyttet til en uføreforsikring.

Dersom du blir langvarig sykemeldt på grunn av sykdom eller ulykke reduseres inntekten kraftig. Offentlig trygd vil ikke dekke den inntekten du har som yrkesaktiv.  Er du frisk og yrkesaktiv bør du kjøpe deg en uføreforsikring.

Mange glemmer å forsikre seg selv og egen familie.

Men vær oppmerksom; forsikringsordninger gjennom jobb og folketrygdens ytelser er ofte ikke nok for å kunne opprettholde en ønsket levestandard og gjøre nødvendige omstillinger i livet ved reduksjon eller bortfall av inntekt.

Heldigvis finnes det løsninger slik at du kan ha økonomisk som sikrer din fremtid.

Stadig flere blir uføre. I 2010 var det registrert 758 nye personer under 30 år som mottok uføreytelser fra NAV. Det har vært en jevn økning av uføremottakere innenfor dette alderssegmentet de siste årene. Totalt var det registrert 14 940 uføremottakere under 30 år per 31.12.2010. Dette er en økning på hele 30 prosent fra samme tidspunkt i 2009.

Er du over 26 år og ikke har jobbet inn pensjonspoeng og blir ufør, får du kun 151.000 kroner fra folketrygden.

Hvem passer uførepensjon for?

Uførepensjon passer for deg som ønsker å sikre deg for tapt inntekt ved arbeidsuførhet som følge av sykdom eller ulykke. Det handler om trygget for din fremtid.

Uførepensjon kan kjøpes av alle mellom 15 og 60 år – og varer til fylte 67 år. Den utbetales ved både midlertidig og varig uførhet – om nødvendig helt frem til din pensjonsalder. Hos oss i SB1 får du full utbetaling ved minimum 50 prosent arbeidsuførhet – ingen gradert utbetaling.

Uførepensjon gir lav skatt ved utbetaling. Bare 20 prosent av det utbetalte beløpet beskattes, og da som vanlig inntekt (normalt 29 prosent).

Det handler ikke om du har råd, men om du har råd til å la være.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.