Ny temamøtekalender

Gjennom våren har vi holdt – og holder fortsatt – mange temamøter rundt om i regionen vår, både på Nordvestlandet og i Trøndelag. I dag lanserer vi en seksjon på bloggen med en temamøtekalender hvor du får oversikt over de kommende temamøtene, sortert på både tema, tid og sted, og hvor du også kan melde deg på.

Temamøtene som holdes varierer både i tema og størrelse, men grovt sett er de delt inn i fire kategorier;