Pensjonsfelle: Sluttpakker

Det finnes en del pensjonsfeller du ikke bør gå i. En av fellene kan oppstå hvis du får sluttpakke hos tidligere arbeidsgiver.

Mange av pensjonsfellene er knyttet til AFP. AFP står for avtalefestet pensjon og gjelder alle som jobber i bedrifter som har en tariffavtale som inkluderer AFP.

I privat sektor er AFP et livsvarig påslag på folketrygden. Folketrygden har fått fleksibelt uttak slik at du selv avgjør når du ønsker å starte og ta ut alderspensjon fra folketrygden. Starter du allerede når du er 62 år får du mindre utbetalt i året enn om du venter med å ta ut. Dersom du har rett på livsvarig AFP kan du ta ut den når du starter å ta ut alderspensjon fra folketrygden.

Det vil si dersom du da ikke har gått i en AFP-felle. En av disse er knyttet til sluttpakke fra tidligere arbeidsgiver. Dersom du har mottatt sluttpakke de siste tre årene før du fyller 62 år uten tilsvarende arbeidsplikt og sluttpakken har en årlig verdi på over 115.000 kroner mister du retten til livsvarig AFP.

Dersom du nærmer deg 60 år og i utgangspunktet har rett til AFP må du passe på at du ikke havner i en pensjonsfelle dersom du får tilbud om en sluttpakke i forbindelse med omstilling.

Sluttpakke fra tidligere arbeidsgiver kan medføre at du mister din livsvarige AFP.