Rosenborg Ballklub

Vi er stolt samarbeidspartner med Rosenborg i avtalen som representerer det største sponsorengasjementet i finanskonsernet SpareBank 1 SMNs 188 år lange historie. 

Klubben er en flott ambassadør for vår region. Som regionens største finanskonsern deler vi Rosenborgs verdier, derfor støtter vi opp under det så mange av våre kunder er opptatt av.

– SpareBank1 SMN er en tydelig og viktig aktør med sterk tilknytning til regionen. De er verdidrevet bank som er preges av nærhet, folkelighet og åpenhet, og det er verdier vi i RBK setter høyt, sier Per N. Mikalsen, kommersiell leder i RBK.

Rosenborg og SpareBank 1 SMN er lokalt forankrede virksomheter som bruker mye ressurser på samfunnsbygging. Sammen kan vi få enda mer ut av disse ressursene til glede for hele Midt-Norge. Vi er vårt samfunnsansvar veldig bevisst, og utøver det ved å bygge, støtte og utvikle vår region gjennom kunder, bedrifter, gode formål og viktige identitetsbærere som blant annet Rosenborg.

Vi har derfor blant annet fokus på økt oppmerksomhet om rekruttering og breddeaktiviteter, som for eksempel RBK-skolen.

– På samme måte som vi ønsker å være mer enn en fotballklubb er også SpareBank 1 SMN mer enn en bank. Gjennom SpareBank 1-fondet viser de et samfunnsengasjement som blant annet støtter opp om lokal idrett og anleggsutvikling. Noe som til syvende og sist også kommer oss i Rosenborg til gode, avslutter Per N. Mikalsen.

Pressemelding

SB1_SMN_L_CMYK

 

 

52806 EM1

Partnerskapsavtale med Rosenborg i tre år

SpareBank 1 SMN forlenger partnerskapet med Rosenborg i tre år. I tillegg kommer EiendomsMegler 1 Midt-Norge med på laget som ny Partner.

Avtalen representerer det største sponsorengasjementet i finanskonsernet SpareBank 1 SMNs 186 år lange historie. Den er basert på et større grunnbeløp og en bonus som vil bli utløst ved sportslig suksess.

- Vi ønsker at Rosenborg får økonomiske rammer for å utvikle sin langsiktige strategi. Klubben er en glimrende ambassadør for vår region. Som regionens største finanskonsern deler vi Rosenborgs verdier, derfor støtter vi opp under det så mange av våre kunder er opptatt av, sier konsernmarkedsdirektør Daniel Cardona i SpareBank 1 SMN.

Siden januar 2009

Det var i januar i år SpareBank 1 SMN innledet samarbeidet med Rosenborg. Intensjonen var et langsiktig og varig forhold, som nå forlenges i tre nye år. SpareBank 1 SMN og EiendomsMegler 1 Midt-Norge blir Partner, som er nest høyeste nivå i Rosenborgs sponsorinndeling etter Hovedsamarbeidspartner.

- Sparebank 1 SMN og Rosenborg har hatt et utmerket samarbeid i 2009, og vi er glad for å kunne utvide samarbeidet i tre nye år, sier kommersiell leder Per Mikalsen i Rosenborg Ballklub.

Øker breddesatsingen

Nytt i partnerskapet er økt oppmerksomhet om rekruttering og breddeaktiviteter. Samarbeidspartnerne bygger videre på RBK-skolen, og i tillegg lanseres Barnas Fotballdag inspirert av populære Barnas Skidag i Granåsen.

- Partnerskapet skal styrke satsingen på breddeidrett, som vil komme flere tusen barn i hele Midt-Norge til stor glede. Aktivitetene skal spres ut i hele regionen, sier administrerende direktør Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.

- Rosenborg, SpareBank 1 SMN og EiendomsMegler 1 Midt-Norge er alle lokalt forankrede virksomheter som bruker mye ressurser på samfunnsbygging. Sammen kan vi få enda mer ut av disse ressursene til glede for hele Midt-Norge. Vi er vårt samfunnsansvar veldig bevisst, og utøver det ved å bygge, støtte og utvikle vår region gjennom kunder, bedrifter, gode formål og viktige identitetsbærere som blant annet Rosenborg, sier Haugan.

Åpner kontor på Lerkendal

EindomsMegler 1 Midt-Norge og SpareBank 1 SMN åpner samtidig nytt kontor på Lerkendal.

- EiendomsMegler 1 Midt-Norge er i sterk vekst i Trondheim, og det er behov for å styrke vårt nærvær i byen. Derfor åpner vi i samarbeid med banken vårt niende kontor i Trondheim, sier administrerende direktør Kjetil Reinsberg i EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

Trondheim, 25. september 2009

Kontaktpersoner:

Konsernmarkedsdirektør Daniel B. Cardona i SpareBank 1 SMN tlf 916 76581

Kommersiell leder Per Mikalsen i Rosenborg tlf 926 60066

 

 

Pressemelding

SB1_SMN_L_CMYK

 

 

52806 EM1

Partnerskapsavtale med Rosenborg i tre år

SpareBank 1 SMN forlenger partnerskapet med Rosenborg i tre år. I tillegg kommer EiendomsMegler 1 Midt-Norge med på laget som ny Partner.

Avtalen representerer det største sponsorengasjementet i finanskonsernet SpareBank 1 SMNs 186 år lange historie. Den er basert på et større grunnbeløp og en bonus som vil bli utløst ved sportslig suksess.

- Vi ønsker at Rosenborg får økonomiske rammer for å utvikle sin langsiktige strategi. Klubben er en glimrende ambassadør for vår region. Som regionens største finanskonsern deler vi Rosenborgs verdier, derfor støtter vi opp under det så mange av våre kunder er opptatt av, sier konsernmarkedsdirektør Daniel Cardona i SpareBank 1 SMN.

Siden januar 2009

Det var i januar i år SpareBank 1 SMN innledet samarbeidet med Rosenborg. Intensjonen var et langsiktig og varig forhold, som nå forlenges i tre nye år. SpareBank 1 SMN og EiendomsMegler 1 Midt-Norge blir Partner, som er nest høyeste nivå i Rosenborgs sponsorinndeling etter Hovedsamarbeidspartner.

- Sparebank 1 SMN og Rosenborg har hatt et utmerket samarbeid i 2009, og vi er glad for å kunne utvide samarbeidet i tre nye år, sier kommersiell leder Per Mikalsen i Rosenborg Ballklub.

Øker breddesatsingen

Nytt i partnerskapet er økt oppmerksomhet om rekruttering og breddeaktiviteter. Samarbeidspartnerne bygger videre på RBK-skolen, og i tillegg lanseres Barnas Fotballdag inspirert av populære Barnas Skidag i Granåsen.

- Partnerskapet skal styrke satsingen på breddeidrett, som vil komme flere tusen barn i hele Midt-Norge til stor glede. Aktivitetene skal spres ut i hele regionen, sier administrerende direktør Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.

- Rosenborg, SpareBank 1 SMN og EiendomsMegler 1 Midt-Norge er alle lokalt forankrede virksomheter som bruker mye ressurser på samfunnsbygging. Sammen kan vi få enda mer ut av disse ressursene til glede for hele Midt-Norge. Vi er vårt samfunnsansvar veldig bevisst, og utøver det ved å bygge, støtte og utvikle vår region gjennom kunder, bedrifter, gode formål og viktige identitetsbærere som blant annet Rosenborg, sier Haugan.

Åpner kontor på Lerkendal

EindomsMegler 1 Midt-Norge og SpareBank 1 SMN åpner samtidig nytt kontor på Lerkendal.

- EiendomsMegler 1 Midt-Norge er i sterk vekst i Trondheim, og det er behov for å styrke vårt nærvær i byen. Derfor åpner vi i samarbeid med banken vårt niende kontor i Trondheim, sier administrerende direktør Kjetil Reinsberg i EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

Trondheim, 25. september 2009

Kontaktpersoner:

Konsernmarkedsdirektør Daniel B. Cardona i SpareBank 1 SMN tlf 916 76581

Kommersiell leder Per Mikalsen i Rosenborg tlf 926 60066