Selvangivelsen 2010: Sistelitentips

Er det feil i opplysningene i selvangivelsen har du selv et ansvar for å kontrollere. Gjør du ikke det kan du belastes straffeskatt. Sjekk derfor alltid om inntekt, fradrag og gjeld/formue stemmer. Her kommer vi med noen flere sistelitentips til deg.

Har du spørsmål til selvangivelsen din? I morgen, fredag, klokken 12.00 – 16.00 vil våre eksperter være tilgjengelig for å hjelpe deg med dine spørsmål her på bloggen.

Fordeling av gjeldsrenter mellom samboere
Husk at det er mulig å fordele gjeldsrenter mellom samboere dersom begge står som låntakere. Dersom dere skal fordele renter likt kan det gjøres ved korreksjon i selvangivelsene til begge. Ellers må dere legge ved en egen avtale signert av begge som dokumenterer fordelingsnøkkel. Denne kan ikke endres fra år til år hvis ikke inntektssituasjonen endres.

Ligningsverdi på eiendom
Mange har spørsmål om det er beregnet korrekt ligningsverdi på bolig, og om denne påvirker skatten. Vi kan gi deg litt hjelp i siste listen.

For at boligverdien skal påvirke skatten din må du ha netto formue større enn bunnfradraget på 700.000 per person. Dersom du har så høy formue at det beregnes formuesskatt er det første kontrollpunktet om verdien oppfattes rimelig. Verdien skal maksimalt utgjøre 30 % av antatt markedsverdi for egen bolig, og 60 % av markedsverdi for eventuelt flere eiendommer du eier.

Hvis du har tilgang til takst, eller omsetning av tilsvarende bolig, som viser lavere verdi kan du korrigere verdien i selvangivelsen og legge ved dokumentasjon.

Dersom du syntes verdien er for høy, og dette påvirker skatten din, så kan vi bistå deg med en enkel verdivurdering. Vi presiserer at dette er en analyse ved hjelp av informasjonen vi har tilgjengelig, og at vi derfor ikke kan ta ansvar for at en takst kan gi et annet resultat. Siste frist for bestilling er fredag 28. april klokken 13.00. Du vil få svar så raskt som mulig.

Skatteklasse
Skatteklasse er særlig viktig for gifte med lav inntekt eller for deg som er aleneforsørger/har delt omsorg.

For det første er det avgjørende at du er i rett skatteklasse. Dersom en av ektefellene har svært lav inntekt (nettoinntekt under ca. 50 000 kroner) kan det lønne seg å lignes i skatteklasse 2. Dersom det ikke er endringer i nettoinntekt vil dette normalt være tatt hensyn til i ligningen.

Har man omsorg for barn alene skal man lignes i skatteklasse 2. Dette skjer automatisk frem til barnet fyller 18 år, dersom det ikke har oppstått endring i omsorgssituasjon gjennom året. Få vet at man også kan søke om skatteklasse 2 dersom man fortsatt forsørger barnet etter fylte 18 år. Da fyller man bare inn en begrunnelse i selvangivelsens kommentarfelt.

Et område hvor vi også ser at det oftere oppstår feil er dersom du har delt omsorg, eller privat bidragsavtale. Husk at ved delt omsorg skal man ha skatteklasse 2 hvert annet år. Dette må man selv melde inn.

Ikke alle inntekter er skattepliktige
Dette er særlig viktig for deg som har utført mindre arbeidsoppgaver for private eller organisasjoner:

  • Inntil 4 000 kroner for arbeid utført for ikke skattepliktige organisasjoner
  • Inntil 1 000 kroner fra en enkelt arbeidsgiver som er skattepliktig.

Se flere av våre tips til selvangivelsen

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.