Du blir nødt til å jobbe til du er over 70 år

En av grunntankene bak pensjonsreformen er at når levealderen øker så betyr ikke det at vi får lengre tid som pensjonist, men at vi blir nødt til å jobbe lengre.

Når den gjennomsnittlige levealderen flytter seg ett år så må vi jobbe 8 måneder lengre hvis vi ønsker samme nivå på pensjonen som dagens pensjonister har.

Gjennomsnittlig levealder økte med ett år for kvinner fra 2000 til 2006, og med to år for menn i samme tidsrommet. I dag er gjennomsnittlig levealder 81 år for kvinner og menn samlet. Prognosen fra Statistisk sentralbyrå sier at gjennomsnittlig levealder i 2050 vil være 87 år.

Hvis prognosen slår til og levealderen øker med 6 år betyr det at dersom du når pensjonsalder rundt 2050 må du jobbe 4 år lengre for å få samme nivå på pensjonen som dagens 67 åringer får. Det vil si du blir nødt til å jobbe til du er over 70 år.

De fleste av oss drømmer nok om en litt tidligere pensjonstilværelse enn det. Hvis du ikke ønsker å jobbe til du er over 70 år må du selv spare for å kompensere for den lave utbetalingen fra folketrygden.

Jo tidligere du begynner å spare, jo lavere beløp trenger du å sette av i måneden.

Ta kontakt med våre rådgivere. De hjelper deg å finne en spareform som passer for deg.