Fra pollen til gullegg

Viking Venture, CoFounder og SpareBank 1 SMN Invest skal bidra med pollenkapital og ledelse til nye teknologibaserte vekstbedrifter i Midt-Norge. Målet er å få frem 1-2 nye gullegg per år med selskapsverdi på minst 500 millioner kroner etter 3-7 år.

Viking Venture, CoFounder og SpareBank 1 SMN Invest har inngått et samarbeid for å få frem flere nye suksessbedrifter med utspring fra forsknings- og industrimiljøet i Midt-Norge.

- Vi tror det finnes et stort antall gode prosjekter i regionen som trenger penger og ledelseskompetanse for å kunne bli fremtidige suksessbedrifter. Mange av disse er i en tidlig fase hvor det er vanskelig å få tilgang på ordinær venturefinansiering. Det er for å hjelpe slike bedrifter i gang at ideen om pollenmodellen ble skapt, sier partner i Viking Venture, Eivind Bergsmyr.

I løpet av de ti siste årene har det vært etablert mellom 15 til 20 nye teknologibedrifter hvert år bare i Trondheim. Det er denne utviklingen partene ønsker å forsterke.

SpareBank 1 SMN Invest forvalter en investeringsportefølje på cirka 300 millioner kroner.

- I tråd med bankens strategi har vi ambisjon om å videreutvikle og ekspandere bankens investeringsaktivitet. Vi fokuserer på ideer og nyetablerte bedrifter innen energi, IKT, materialer og ren teknologi. Dette er bransjer som både er attraktive med hensyn på markedsstørrelse og vekst og hvor Norge kompetansemessig har en ledende internasjonal posisjon, sier direktør i SpareBank 1 SMN Invest, Reidar Stokke.

Kapital og ledelse
Gjennom samarbeidet tilføres bedriftene pollenkapital fra Viking Venture og SpareBank 1 SMN Invest og CoFounder. En typisk polleninvestering vil være fra 5-7 millioner kroner per bedrift.

I tillegg til kapital ser partene et klart behov for å styrke ledelsen i den tidlige fasen. CoFounder trer derfor inn i bedriftens ledelse over 1-2 år og bidrar til å bygge opp selskapet mot viktige teknologiske og kommersielle milepæler.

Når disse milepælene er oppnådd vil Viking Venture og SpareBank 1 SMN Invest, i samarbeid med andre investeringspartnere, bidra med ordinær venturekapital for å finansiere selskapets videre vekstfase i det internasjonale markedet.

Halv milliard
– Vi er overbevist om at det finnes mange spennende ideer og teknologier i NTNU/SINTEF-miljøet, i små og mellomstore teknologibedrifter og de større industribedriftene i Midt-Norge. Vi jakter på gulleggene, de som kan utvikles frem til nye internasjonale suksessbedrifter. Vår målsetting er å få frem to nye gullegg hvert år, med selskapsverdi på minst 500 millioner kroner etter 3-7 år, sier partner i CoFounder, Jan Biti.

CoFounder er ansvarlig for evaluering av ideer og tilrettelegging i forkant av eventuell polleninvestering.