Har du fått pensjonsopptjeningen du har krav på?

Alle som er født i 1954 eller senere og var hjemme med barn under sju år før 1992 skal ha fått pensjonsopptjening i folketrygden. Godskrivingen skal du ha fått i år.

Siden 1992 har vi fått pensjonsopptjening når vi har vært hjemme med barna før de når skolealder.

I år skal vi også ha mottatt godskriving tilbake i tid. Dette gjelder alle som er født i 1954 eller senere, og som har vært hjemme med barn under skolealder.

NAV har fanget opp de fleste dette gjelder og er du blant disse skal du ha mottatt et brev fra NAV. Da trenger du ikke å gjøre noe mer.

Det er imidlertid flere som kan ha krav på å få godskrevet opptjening. Dette gjelder:

  • Personer som på et eller annet tidspunkt har bodd i utlandet, eller har barn som har bodd i utlandet
  • Fedre som var hjemme med barna

Fedre som var hjemme med barna må søke om å få godskrivingen hvis ikke mor til barnet allerede har fått godskrevet pensjonsopptjeningen.

Du kan sjekke om du har fått pensjonsopptjeningen din ved å gå inn på NAV.no og videre på Se din pensjonsopptjening. Logg deg på med MinID.

Da får du opp en del valg og velger:

Hvis du som mor har fått godskrevet pensjonsopptjeningen, men ønsker å overføre den til barnets far gjør du det ved og klikke på valget Overføre omsorgspoeng i menyen til venstre på siden til NAV.

Pass på at du ikke går glipp av pensjonsopptjening du har krav på. Ta kontakt med NAV på telefon 21 07 40 00 55 55 33 34 dersom du er usikker på om du har fått det du har krav på.

Oppdatering: 1. juli åpner NAV et nytt kontaktsenter på pensjonsområdet, NAV Kontaktsenter Pensjon. Dette betyr at alle som har spørsmål om pensjon kan ringe NAV Kontaktsenter Pensjon på telefonnummer 55 55 33 34.