Hvorfor må man aldri velge eiendomsmegler basert på pris?

De fleste boligselgere gjennomgår denne prosessen 1-4 ganger i livet, og derfor er det svært få som vet hva man skal spørre om. Det de fleste vet er at det koster mye å selge hus, og dermed blir dette hovedfokuset når det blir tid for å velge megler.

Når man velger megler, velger man også en person eller et team som får tilliten til å forvalte millionformuen en bolig som oftest representerer. Boligen skal legges ut på det åpen marked, og utfallet av denne øvelsen påvirkes av en rekke aspekt hos megler og meglerfirma. Dette er blant annet interne rutiner, faglig kvalitet, meglererfaring, geografisk lokalkunnskap, servicegrad i form av tilgjengelighet, rådgivning, oppfølging, evne til å forstå selger og kjøpers behov (empati), grad av tilgang på “hotte” kjøperkandidater (meglers markedsandel), tett relasjon til bank som kan ordne finansiering på kort varsel for potensielle kjøpere, og så videre.

En fornuftig tilnærming til en salgsprosess vil derfor være å invitere megler til en samtale, der du bør be megler om å forklare delene av boligsalgsprosessen, og utdype de moment som vedkommende mener vil ha mest betydning for utfallet av boligsalget ditt. Gjennom denne samtalen, vil du likeledes kunne danne deg et inntrykk av meglerens personlighet og firmaets kultur med tanke på samhold, kundeempati og engasjement.

Konklusjon: Ta tid til å finne den megleren du føler har både de beste faglige, tekniske og sosiale forutsetningene for å gi deg størst avkastning på ditt boligsalg.

Har du noen spørsmål – still dem gjerne i kommentarfeltet under!

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.