Ny uførereform – men ikke med det første

27. mai leverte regjeringen forslag til ny uføretrygd. De nye reglene vil berøre fremtidige mottakere av uføretrygd, men også de som er mottakere av uførepensjon i dag. Noen umiddelbare endringer blir det ikke. Det er foreslått at de nye reglene først skal tre i kraft i 2015. 

Den nye uførereformen kan deles i to tema. Det ene er regler for uføretrygd. Det vil si regler som bestemmer hva hver enkelt vil få utbetalt til en fyller 67 år dersom en skulle bli ufør. Det andre er regler for hvilken alderspensjon de som ble ufør skal få fra de fyller 67 år.

Det går altså et skille når en fyller 67 år. Det som utbetales før 67 år kalles uføretrygd og det som utbetales etter 67 år heter alderspensjon.

Personer som er uføre i dag eller som blir det før de nye reglene trer i kraft i 2015 vil også bli berørt. Den nye uføretrygden skal være en erstatning for lønn og vil skattelegges som lønn. I dag er det ikke slik og enkelt forklart kan vi si det slik at den nye uføretrygden vil tilsvare dagens uførepensjon pluss den økte skatten. Regjeringen uttaler at den nye uføretrygden vil være på nivå med dagens eller bedre.

De nye reglene legger til rette for at det skal være enklere å kombinere arbeid og uføretrygd, f.eks slik at en kan jobbe i gode perioder dersom uførheten er av en slik art at den varierer gjennom året.

De nye reglene vil innebære mye omlegging i NAVs rutiner og systemer. Derfor er det foreslått at nye regler først skal tre i kraft i 2015.