Pensjonsfelle: Delvis uførhet og AFP

Det finnes en del pensjonsfeller du ikke bør gå i. Mange av disse er knyttet til AFP. Er du delvis ufør og nærmer deg 62 år bør du lese denne bloggen.

AFP står for avtalefestet pensjon og gjelder alle som jobber i bedrifter som har en tariffavtale som inkluderer AFP. I privat sektor er AFP et livsvarig påslag på folketrygden.

Pensjonsreformen har gitt oss rett til å ta ut pensjon fra folketrygden når vi fyller 62 år. Starter du å ta ut når du er 62 år får du mindre utbetalt i året enn om du venter med å ta ut. Forskjellen mellom de årlige beløpene er ca 5 % – slik at dersom du venter å ta ut til du er 63 år er den årlige pensjonen ca 5 % høyere enn om du hadde startet å ta ut da du var 62 år. Start av uttak når du er 64 år er ca 5 % høyere enn uttak når du er 63 år osv.

Dersom du har rett på livsvarig AFP kan du ta den ut sammen med folketrygden. Det vil si allerede fra 62 år hvis du ønsker det. AFP påslaget fungerer likedan som folketrygden. Tar du ut tidlig blir det årlige beløpet lavere enn om du venter med å ta ut.

Du mister imidlertid retten til det livsvarige AFP påslaget hvis du er mottaker av uførepensjon etter at du har fylt 62 år.

Det betyr at dersom du er delvis ufør og delvis i jobb må du gjøre et valg mellom uførepensjonen din og det livsvarige AFP påslaget. Hvis du heller vil ha det livsvarige AFP påslaget må du si fra deg uførepensjonen din før du fyller 62 år.

For å kunne gjøre et valg trenger du å vite hvor stort det livsvarige AFP påslaget ditt er. Det finner du hvis du går inn på nav.no og logger deg på Din pensjon og krysser av for AFP i privat sektor.

Venter du med å gjøre et valg slik at du får utbetalt uførepensjon etter at du har fylt 62 år har du mistet retten til livsvarig AFP påslag. Da har du gått i en pensjonsfelle.