Pensjonsfelle: Ikke slutt i jobben før du har søkt om uttak av AFP

Det finnes en del pensjonsfeller du ikke bør gå i. Mange av disse er knyttet til AFP. Har du planer om å slutte i jobben og bli pensjonist bør du lese denne bloggen.

AFP står for avtalefestet pensjon og gjelder alle som jobber i bedrifter som har en tariffavtale som inkluderer AFP. I privat sektor er AFP et livsvarig påslag på folketrygden.

Dersom du har rett til AFP kan du ta den ut sammen med folketrygden. Det vil si allerede fra 62 år hvis du ønsker det. AFP påslaget fungerer likedan som folketrygden. Tar du det ut tidlig blir det årlige beløpet lavere enn om du venter med å ta ut.

Det er imidlertid viktig å være klar over at for å få AFP påslaget må du på uttakstidspunktet være i jobb i en bedrift som er tilsluttet ordningen.

Det betyr at dersom du har fylt 62 år og slutter i en bedrift som har AFP ordning uten at du har søkt om uttak av AFP, mister du retten til det livsvarige AFP påslaget ditt.

Ikke gå i pensjonsfella. Husk – søk om uttak av AFP før du slutter i jobben.