Renteoppgang: Noe å bli rik på?

Torsdag 12. mai satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,25 %. Dette er den første renteoppgangen siden juni 2010, og de fleste innen bank og finans mener renten skal videre opp i tiden som kommer. Dette er musikk for øret til de i den norske befolkning som har pluss og ikke minus foran tallene i sine bankengasjement. Men kan innskuddskunder se frem til å bli rike gjennom en stigende innskuddsrente?

La oss si at du i din bank får 3 % rente på sparepengene dine. Om du har 300 000 på konto vil du altså få 9000 i renteinntekter for gjeldende år. Disse pengene kommer rett inn på konto. Men medaljen har en bakside.

De 9 000 kronene havner vel og merke på konto, men det du ikke ser er hva som forsvinner i skatt, formeskatt og gjennom generell prisvekst. Dersom du betaler full formueskatt på 1,1 %, vil regnestykket bli slik:

Renteinntekter: 300 000 x 0,03 = 9000 kr
- 28% skatt på finansinntekter 2520 kr
- 1,1 % formueskatt 3300 kr
- Inflasjon 1,8% 5400 kr
Avkastning 1 års bankrente: -2220 kr

Altså er realrenten på bankinnskudd i dag negativ med 0,74 %. Du taper altså kjøpekraft på dine sparepenger! Hva med renteoppgang da, når er realrenten null eller bedre? Vel, når renten passerer 4,03 % kommer du ut i null. Problemet med dette regnestykket er at forutsetningene – utenom selve bankrenten – må holdes konstante om dette skal holde. Høyere rente vil med stor sannsynlighet komme som følger av sterkere vekst, og da vil inflasjonstallet være høyere, noe som igjen krever høyere innskuddsrente for å få frem en positiv realrente.

Med andre ord: Renteoppgang blir du ikke rik av. I hvert fall ikke med det første.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.