SpareBank 1-alliansen samlet til fagdag om sosiale medier

Tidligere denne måneden hadde vi fagdag om sosiale medier i Trondheim, hvor over 70 påmeldte fra SpareBank 1-banker over hele landet kom for å utveksle erfaringer om bruk – og tanker om framtidig bruk – av sosiale medier.

Banknorge har tatt innover seg at aktiv tilstedeværelse i sosiale medier har blitt viktig. SpareBank 1-bankene har egne Facebook-sider som i mye større grad kan tilpasse budskapene og være mer relevant til sine målgrupper, spesielt geografisk, sammenlignet med andre nasjonale banker. Det er en av faktorene som har gjort at SpareBank 1-alliansen samlet sett er største bank på Facebook i Norge med over 20 000 fans totalt.

Slike fagdager er med på å fasilitere kunnskapsdeling mellom bankene i alliansen slik at vi sammen kan bli bedre til å utnytte potensialet som ligger i  sosiale medier. Organisasjonskartet var bredt representert med både konserndirektører, informasjonsdirektører, webredaktører, rådgivere, markedssjefer og -konsulenter og banksjefer. Målgruppen var likevel de som jobbet med sosiale medier, og vi fokuserte gjennom hele dagen på de utfordringene og mulighetene vi har i vår bransje.

Fra krisekommunikasjon til innovasjon

I løpet av de syv timene med foredrag og workshoper ble det gjennomgått mange tema, fra krisekommunikasjon til kundesentrert innovasjon.

Vår egen konserndirektør Tina Sund åpnet med å snakke om sosiale medier fra et ledelsesperspektiv – hvor viktig det er med et fokus fra toppledelsen, og at ledelsen tar en aktiv rolle for å integrere nye digitale medier i virksomheten. Selv snakket jeg litt om hvordan eksperter tror bankene må tilpasse seg de teknologiske framskrittene, og litt om hvordan vi i SpareBank 1 SMN har integrert bloggen i øvrig markedskommunikasjon.

Liv-Inger Resvoll fra SpareBank 1 Nord-Norge fortalte om hvordan de jobber med å skape gode ambassadører internt, og hvordan de har håndtert kriser. Under mediestormen rundt nedleggelsen av kasser i Nord-Norge tok de en aktiv rolle i sosiale medier for å nyansere bildet som ble skapt i media.

Caset vierderduer.no er en nettside som profilerer alle de som får støtte fra Rygge-Valer Sparebank, og oppfordrer til spredning i sosiale medier. Elisabeth A. Torp presenterte caset som har gitt bra oppmerksomhet rundt gavefondet. Tilstedeværelse for å kunne motta tilbakemeldinger og gi kundeservice er viktig, og Ine Mæland fra SpareBank 1 SR-Bank pratet om deres erfaringer og kjørte også en workshop på kundeservice i sosiale medier.

Christian Brosstad fra SpareBank 1-gruppen la grunnlaget for en gruppediskusjon rundt hvordan vi kan få til kundesentrert innovasjon. På bloggen Penger og livet har man allerede tatt de første stegene med å la brukerne få være med på å bestemme detaljer i enkelte av våre produkter, men det ligger et stort potensiale i involvere kundene enda mer.

Nils Heldal fra Appareo Kommunikasjon avsluttet med et inspirerende, morsomt og godt foredrag om Rosenborgs suksesser og fiaskoer i sosiale medier.

…og det kommer deg til gode

Med samlingen fikk vi godt med påfyll og nye ideer til hvordan vi kan bli enda bedre for deg som kunde gjennom sosiale medier. Det vil dere se resultater av de kommende månedene.