SpareBank 1 største bank på Facebook

I dag samler SpareBank 1-alliansen over 70 stykker til fagdag om sosiale medier. I forberedelsene til et foredrag tok jeg en temperatursjekk på finansnæringen på Facebook – SpareBank 1 er største bank i Norge.

Nå betyr ikke tall alt. Hvorvidt man klarer å engasjere kundene, gi god kundeservice og relevant innhold er viktig og avhenger ikke av hvor stor man er, men det er likevel en indikasjon på hvem som har nådd ut til sine kunder via Facebook.

I SpareBank 1-alliansen har vi valgt å ha lokale Facebook-sider fordi vil vi ønsker å møte kundene våre med innhold som er relevant, også geografisk, for våre kunder. Hver for seg er vi ikke så stor, men om man slår sammen alle facebooksidene til SpareBank 1 så har vi 4 000 flere fans enn nummer to på lista – det er vi stolte over.

# Bank Fans
1. SpareBank 1 (samlet) 21 782
2 Skandiabanken 17 841
3 DnB NOR 16 726
4 Sparebanken Sogn og Fjordane 10 169
5 Terra (samlet) 9 539
6 Gjensidige i Norge 5 929
7 Fokus Bank 2 156
8 Nordea Norge 1 560
9 Storebrand ASA 815

Det handler  ikke nødvendigvis om at vi i SpareBank 1 er så mye flinkere enn andre banker på Facebook og sosiale medier, men kanskje mer om at vi klarer å tilby våre følgere innhold som er relevant for dem.

SpareBank 1 sine kjerneverdier er å være nær og dyktig. SpareBank 1-alliansen er en samling banker som alle er lokale i sine markedsområder. Det er viktig at vi har lokal beslutningskraft nært kundene våre, og at vår oppmerksomhet er rettet mot der kundene er.

Et godt eksempel er gårsdagens artikkel i Adressa; “Nordmenn skylder stadig mer penger, men i Trøndelag bekymrer vi oss ikke”. Det som gjelder i Norge er ikke nødvendigvis relevant i vårt markedsområde på Nordvestlandet og i Trøndelag – og omvendt.

Tilsvarende er det for andre banker i alliansen. SpareBank 1 SR-Bank har hovedkontor i Stavanger, og SpareBank 1 Nord-Norge har hovedkontor i Tromsø. Med det har vi også større forutsetninger for å være lokal i våre markedsområder.