Trampoline – ikke bare til glede!

Årets trampolinesesong er i gang og gleden er stor blant ungene. Likevel bør man merke seg at det registreres et stort antall skader ved bruk av trampoline.

Det rapporteres stadig om arm- og benbrudd, men den største risikoen ligger imidlertid i faren for alvorlige nakkeskader ved ”salto” på trampolinen.

De fleste skadene oppstår når det er flere personer på trampolinen samtidig. Skaderisikoen øker ytterligere når disse samtidig har ulik vekt. Det tryggeste er at det bare er én bruker av gangen.

Foreldre har ansvar for at trampolinen brukes på en trygg måte.

Som foreldre må man derfor passe på at de som bruker trampolinen har tilstrekkelig ferdigheter. Et godt tips er å lage regler om hvor mange som kan bruke trampolinen samtidig og gjerne forby bruk av trampolinen når den er våt. Det er også en stor fordel om foreldre er til stede i starten av bruksperioden for å sikre at trampolinen brukes på en forsvarlig måte. I tillegg vil et montert sikkerhetsnett sikre at ingen faller ned fra trampolinen.

Trampolinen vil automatisk tiltrekke seg nabounger både når eieren er til stede og når familien er bortreist. Dekk gjerne til trampolinen slik at den ikke kan brukes når du og familien ikke er tilstede.

Den som har satt opp trampolinen har ansvar for de skadene som oppstår som følge av at trampolinen ikke er riktig montert, dårlig vedlikeholdt osv. Ansvaret dekkes av vår hjemforsikring i SpareBank 1 Skadeforsikring, og skaden dekkes om man er omfattet av en ulykkesforsikring. Dersom uhellet er ute bør brukere av trampolinen ha etablert seg med vår gode Barne- og Ungdomsforsikring.

Å være forsikret er en ting – det viktigste er likevel at du er føre var slik at ulykkene unngås.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.