Flere vil bruke skattepengene til sparing

I dag kommer skatteoppgjøret – og frykten for høyere rente gjør at flere vil spare av det de eventuelt mottar i skattepenger.

Tall fra Skatteetaten viser at 2,4 millioner nordmenn får i gjennomsnitt 10 600 kroner tilbake på skatten. En undersøkelse vi har gjort viser at flere sier de vil prioritere skattepengene til sparing.

Sparing opp, elektro ned
Flere prioriterer sparing, mens særlig kjøp av kapitalvarer som elektro blir prioritert ned. Når nær halvparten av kundene vil øke sparingen så viser det at de fleste planlegger langsiktig.

Selv om de fleste har kontroll på økonomien, så er det fornuftig å bruke slike muligheter til å sette av en buffer for uforutsette utgifter.

Flere tenker pensjon
Også våre kunders adferd stemmer med disse funnene. Spareavtaler i aksjefond, hvor sparingen skjer gjerne månedlig med avtalte beløp, har økt med 35 prosent per første kvartal 2011 i forhold til tilsvarende periode året før.

Pensjonsreformen legger opp til at hver enkelt må større ansvar for egen sparing. Budskapet synes å ha nådd frem. I en spørreundersøkelse foretatt av Odin Forvaltning blant sine kunder oppgir 54 prosent at sparemålet deres er pensjon. Dette er en økning på 16 prosent i forhold til 2006, den gang regjeringen la frem pensjonsmeldingen i Stortinget og debatten for alvor dro i gang i media.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.