Hva er det verste som kan skje barnet mitt?

Har du stilt deg selv dette spørsmålet? Hva kan du som foreldre gjøre for å hjelpe til med dette?

Barna våre er det viktigste og kjæreste vi har, og vi ønsker de alt godt. Vi håper at de vil gjøre det bra i livet og at de skal få mulighetene til å være med på det de selv vil og det som vennene deres gjør – uten at økonomien setter grenser for det.

Blir barnet langvarig og alvorlig syk kan dette innebære store økonomiske konsekvenser – både for barnet og de foresatte.

Barn i kommunal barnehage og skole har en ulykkesforsikring som dekker den tiden de er i barnehage og skole. De aller fleste kommunene har en forsikringssum på ca kr 500.000 og får barnet en varig medisinsk invaliditet  på for eksempel 10 % etter en ulykke, gir det kun kr 50.000 i utbetaling. Det er ofte ikke nok.

De aller fleste tilfellene som gir varig medisinsk invaliditet skyldes ikke ulykke, men sykdom. Det er derfor viktig at barnet har en forsikring som dekker dette. I tillegg er det viktig at forsikringssummen er av en viss størrelse slik at det gir en bra utbetaling om uhellet skulle være ute.

Vår barne- og ungdomsforsikring har forsikringssum på 30 G (2.376.480). Får barnet en varig medisinsk invaliditet på for eksempel 10 % gir det kr 237.648  i utbetaling til barnet.

Hva hvis barnet blir ufør?

Unge som blir uføre før de har begynt i arbeid vil ikke få særlige ytelser fra Folketrygden utover minstepensjon – og det får de resten av livet! Da er det kjekt å ha kjøpt en uføreforsikring som gir økonomisk bistand.

Vår Barne- og ungdomsforsikringen dekker barnet ditt ved sykdom, ulykke og arbeidsuførhet, og inneholder både uførepensjon som gir månedlig utbetaling (ved midlertidig og varig arbeidsuførhet) og uførekapital som gir en engangsutbetaling (ved varig arbeidsuførhet). Med denne forsikringen kan barnet ditt opprettholde en viss levestandard – uten å være avhengig av økonomisk hjelp fra deg som foreldre, og samtidig få  være med på det samme som sine jevnaldrende.

 

Det ligger mye kjærlighet i å ha tenkt tanken om hva som er det verste som kan skje barnet mitt. Ekstra kjekt er det å ha gjort noe med det!

Les mer om vår Barne- og ungdomsforsikring på smn.no.

 

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.