Hvem har krav på ektefellepensjon fra folketrygden?

Det kan være greit å vite om du har krav på ektefellepensjon fra folketrygden hvis den du lever sammen med skulle falle fra. Ektefellepensjon omfatter nemlig ikke bare ektefeller.

Formålet med ektefellepensjon er å sikre at gjenlevende har noe å leve av. Dersom du som gjenlevende har inntekt selv er det ikke sikkert at du får ektefellepensjon. Årsaken er at all ektefellepensjon er behovsprøvd.

Du vil regnes som gjenlevende ektefelle hvis dere:

  • var gift eller registrerte partnere i minst 5 år, eller
  • har eller har hatt barn sammen
  • var samboere og har eller hadde felles barn sammen

Det er altså ikke nok at dere er samboere for at du skal ha krav på ektefellepensjon.

Merk at ektefellespensjon bortfaller hvis du gifter deg igjen eller inngår partnerskap.

Er dere skilt kan du også ha krav på ektefellepensjon hvis du ikke har giftet deg igjen og ekteskapet var av en viss varighet.