Hvem har krav på etterlattepensjon fra jobben?

Hvis du jobber i privat sektor er det ikke sikkert at etterlattepensjon er inkludert i jobbens pensjonsordning. Det vanligste er at den ikke er inkludert. Du bør sjekke om du og den du lever sammen med har slike ordninger gjennom jobben. Hvis ikke bør dere vurdere å sikre dere med en forsikring i tilfelle en av dere skulle falle fra.

En del arbeidsgivere i privat sektor har det som kalles ektefellepensjon. Registrerte partnere regnes på lik linje med ektefeller og vil også være inkludert hvis arbeidsgiveren har ektefellepensjon.

I 2001 ble det lov å utvide ektefellepensjonen til også å inkludere samboere, men det var valgfritt, og dersom dere er samboere må dere sjekke om dere også er inkludert hvis arbeidsgiver har en ektefellepensjon. Mange samboere tror at de regnes på lik linje med ektefeller dersom de har felles barn med samboeren, men dette er ikke tilfelle for ektefellepensjon. Gjelder ordningen kun ektefeller er du som samboer ikke inkludert selv om dere har mange felles barn.

Fraskilt ektefelle kan også ha rett til ektefellepensjon hvis ekteskapet var over en viss varighet. Hvis flere har rett til ektefellepensjon etter en person, skal pensjonen deles etter hvor mange år hver av dem var gift med personen.

Ektefelle- og samboerpensjoner kan være livsvarige slik at de utbetales livet ut, men de kan gjelde for et bestemt antall år. Som hovedregel skal de minimum utbetales over 10 år.

Det er tøft nok når noen faller fra. Sørg for å sjekke hvordan den økonomiske situasjonen blir for hver av dere om den andre skulle falle fra. Tegn forsikring dersom dere ser at det kan bli tøft økonomisk.