Mulig bankstreik fra i morgen – slik forbereder du deg

De siste dagene har media varslet en mulig arbeidskonflikt – og dermed streik – i bankene. Dersom ikke partene blir enige vil bankstreiken tre i kraft fra og med morgenen tirsdag 7. juni 2011. Under en eventuell streik vil de fleste banktjenester være utilgjengelig.

Følgende tjenester vil ikke være tilgjengelig under en eventuell streik;

  • Bankens ekspedisjonslokaler og kundesenter vil være stengt.
  • Betalingskort vil ikke kunne benyttes, verken i betalingsterminaler eller minibanker i Norge.
  • Nattsafer, servicebokser og innskuddsautomater vil være stengt.
  • Betalinger og overførsler i nettbanken vil ikke være mulig, med unntak for tjenester som handel med finansielle instrumenter som for eksempel kjøp og salg av aksjer.
  • Gjenstander og dokumenter som er oppbevart i bankbokser må hentes før konflikten inntrer.
  • Vi har ikke mulighet til å behandle post så lenge konflikten varer, og vi kan heller ikke behandle henvendelser per e-post eller svare på telefon.

Er du i utlandet, vil internasjonale betalingskort kunne benyttes, og melding om tap av betalingskort, passord, koder, kodekort, BankID og lignende skjer på vanlig måte. Betalingsoppdrag som er lagt inn i nettbanken før konflikten, vil bli utført, selv om oppdragsdato/forfallsdato er på en dag konflikten pågår.

Så hva gjør du for å forberede deg?

  • Sørg for å ha kontanter til nødvendige innkjøp som for eksempel matvarer og lignende.
  • Sørg for å legge inn alle regninger på forfall i nettbanken før streiken starter – og sørg for at du har dekning på kontoen. Regningene vil da betales som normalt.
  • Har du oppbevart pass eller lignende i bankboks, må dette hentes ut før streiken eventuelt starter.

Les mer om en potensiell streik på nettsidene til Finansnæringsens Fellesforbund.