Snart sommerferie – hva skjer hvis du blir syk når du er på ferie?

Årets sommerferie er snart om hjørnet, og selvfølgelig ønsker vi ikke at det skal skje noe uforutsett på turen. Men om det skulle skje er det to ting du bør ha med i bagasjen; reiseforsikringsbevis og – om du drar til et EØS-land eller Sveits – det europeiske helsetrygdekortet.

Den kanskje viktigste dekningen i en reiseforsikring er reisesyke og hjemtransport. Har du ikke dekning for det kan du få store utforutsette utgifter – hvilke utgifter som dekkes kan du se i faktaboksen under.

Dekning reisesyke

  • Utgifter ved akutt sykdom/ulykkesskade som rammer sikrede
  • Merutgifter ved uforutsett sykehusopphold ved sengeleie pålagt av lege
  • Merutgifter ved innhenting av fastlagt reiserute ved akutt sykdom/ulykkestilfelle
  • Utgifter til tilkallelse av nærstående person i Norden ved forsikredes akutte sykdom/ulykkesskade/død

Dekning hjemtransport

  • Ekstrautgifter ved akutt sykdom/ulykkesskade som rammer sikrede
  • Ekstrautgifter ved akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall i nærmeste familie i Norden
  • Ekstrautgifter ved sikredes død
  • Ekstrautgifter ved brann, innbrudd, vannledningsskade eller naturskade i sikredes bopel

I EØS-land eller Sveits vil et Europeisk helsetrygdekort dokumentere at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, på lik linje med oppholdslandets borgere. For mer info og bestilling av Europeisk helsetrygdekort se helfo.no.

Trenger jeg reiseforsikring hvis jeg har Europeisk helsetrygdkort?

Mange land dekker ikke utgifter til helsetjenester fullt ut via Europeisk helsetrygdkort – noe som også kan gjelde sykehusopphold. Kortet dekker heller ikke ekstra utgifter til hjemreise fordi du er blitt syk eller utsatt for en ulykke, med mindre du er innenfor Norden.

Ønsker du å sikre deg mot utgifter som trygden i oppholdslandet ikke dekker eller merutgifter ved hjemreise, må du kjøpe en reiseforsikring som dekker slike utgifter.

Vi anbefaler alle våre kunder topp reiseforsikring. I tillegg til reisesyke og hjemtransport inneholder en helårs reiseforsikring elementene reisegods, forsinkelse av reise/reisegods, ulykke, avbestilling av reise, erstatningsansvar på reise og rettshjelp. Med topp reiseforsikring er du dekket på alle typer reiser året rundt uten krav til overnatting eller flyreise – bytur, hyttetur og helgeturen til København. Forsikringen gjelder fra kunden forlater bostedsadressen.

I bagasjen tar du med reiseforsikringsbevis og Europeiske Helsetrygdkort. Her står telefonnummer du skal ringe om det skjer noe.

Ønsker deg en god sommerferie!

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.