Vi forener Trondheim og Ålesund

I dag arrangerer banken næringslivskonferansen NæringsDriv i Ålesund. Der blir det kjent at vi har stått sentralt i å forene kunnskapsmiljøene i Trondheim og Ålesund.

Kunnskapsmiljøene i Trondheim og i Ålesund knytter sterkere bånd til den maritime og marine klyngen på Møre. Målet er å utvikle Campus Ålesund til et internasjonalt senter for utdanning, forskning og trening innen avanserte maritime og marine operasjoner.

– Bakgrunnen var utspill under NæringsDriv-konferansen i Ålesund i fjor som blant annet handlet om kompetanseutvikling, å få ungdom tilbake til distriktet, og skape et enda viktigere og mer kompetent utdanningsmiljø på Sunnmøre, sier konsernbanksjef Jan Rune Hurlen i Sparebank 1 SMN i Ålesund.

Høgskolen i Ålesund, Møreforskning, NTNU og Sintef har skrevet en intensjonsavtale hvor målet er å bidra til å skape et godt samspill mellom kunnskapsmiljøene i Trondheim og i Ålesund samt industri- og næringsmiljøene på Møre. Partene ønsker å styrke samarbeidet innen utdanning foruten forskning og utvikling.

Viktige samarbeidsområder er:

  • Simulering av marine og maritime operasjoner, såkalt virtuell prototyping
  • Næringen som laboratorium, hvor demonstratorer bygges og testes i reelle omgivelser
  • Felles marin infrastruktur for teknologisk forskning

Avtalen signeres i forbindelse med SpareBank 1 SMNs næringslivskonferanse NæringsDriv i Ålesund fredag 17. juni. Det var SpareBank 1 SMN som for et snaut år siden tok initiativ – og senere en pådriver – til det som nå er blitt nedfelt i en avtale.

Den maritime og marine klyngen på Møre utgjør et nasjonalt tyngdepunkt, med samlet årlig omsetning på cirka 65 milliarder kroner innen offshore service samt fiskeri og oppdrett.

Les mer på smp.no.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.