Børsfest i andre halvår!(?)

Dagens Næringsliv har nylig gjennomført en undersøkelse hvor norske analytikerne har uttalt seg vedrørende fremtidsutsiktene for aksjemarkedet.  Hittil i år har børsen gitt en negativ avkastning på 7,6 prosent. Dette skal i følge ekspertene snu, og det pekes på et utfallsrom som vil glede landets aksjonærer.

Summert antar analytikerne at Oslo Børs skal opp mellom 20 og 30 prosent før vi må bytte ut årets kalender. Dette indikerer et kraftig retningsskifte sammenlignet med årets innledende halvår. Bakgrunnen for kursskiftet ligger i gode resultater jevnt over hele flaten samt lav prising, målt både i forhold til Pris/Bok og Pris/Inntjening. Vår egen sjefsøkonom, Petter Eilif de Lange, peker på et utfordrende makrobilde samtidig som vårt eget hjemmemarked utpeker seg på en positiv måte og da særlig gjennom en sterk oljepris. De Lange påpeker også at det foreligger en usikkerhet i forhold til hvordan det norske markedet vil takle nye uroligheter på makroplanet. Hva angår utviklingen videre er De Lange mer moderat enn resten av ekspertflokken og nøyer seg med å anbefale normal til økt vekting inn mot det norske aksjemarkedet.

Hvorvidt vi kan avholde feiring av aksjekursene ved årets slutt henger fremdeles i det blå. Ja, man kan konstatere at mange eksperter synes å tro på gode tider, men like fullt finner man andre meninger. Og disse bør også tas i betraktning.

Om man skal oppsummere er det greit å gjøre dette samtidig som man holder et blikk på bankens rådgivningsfilosofi. Vi har stadfestet at vår rådgivning skal basere seg på en langsiktig tilnærming, hvor kundens langsiktige mål blir vektlagt fremfor hendelser i nuet. De av våre kunder som har vært med over tid vet at utsikter og realiteter har en tendens til å avvike fra hverandre. Samtidig viser det seg også at de som holder på en langsiktig strategi jevnt over får belønning for dette. Derfor vil du ikke få råd om taktiske tilpasninger av typen ”løp og kjøp” med bakgrunn i ”et aksjemarked på vei til himmels”.

Snakk heller med en rådgiver som kjenner deg. Velg strategi, og vær trofast til denne. Det vil lønne seg.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.