Våre kvinnelige kunder er de flinkeste sparerne

Vi har gjort en analyse av størrelsen på de månedlige sparebeløpene i spareavtalene til våre kunder. Det er jo en kjensgjerning at kvinner er utstyrt med ett shopping gen som menn mangler. Når vi i tillegg vet at kvinners snittlønn er lavere enn menns, skulle mann tro at menn også var de flinkeste sparerne.

Noe overraskende var det derfor at våre analyser viser det motsatte.  Blant våre kunder som har spareavtale har den kvinnelige andelen det høyeste sparebeløpet. Faktisk er snittbeløpet så mye som 423 kroner blant de over 60 år.

Aldersintervall Prosentvis høyere
sparing hos kvinner
Under 20 år 8 %
20 – 29 år 24 %
30 – 39 år 22 %
40 – 49 år 24 %
50 – 59 år 27 %
Over 60 år 30 %

 

Hvorfor er forskjellen så stor?

Det er vanskelig å konkludere bastant på årsaker til den store differansen, men jeg tror det er spesielt to ting kvinner (i motsetning til menn) har fått med seg:

  1. Flere og flere kvinner har forstått at man må ta ansvar for egen pensjonssparing. Vi får mindre av folketrygden og må selv ta ansvar for å få en økonomisk trygg pensjonstilværelse. Selv om kvinner i snitt lever fire år lengre enn menn, er det viktig at også menn tar ansvar for egen pensjonsparing.
  2. Kvinner er flinkere til å justere opp sparebeløpet ved økning i lønn.

Min oppfordring til gutta er klar; bli like flinke til å spare som våre kvinner!

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.