Urolige børser har gjort at verdien på aksjefondene dine har sunket – hva nå?

Vi er inne i en tid hvor børsen har gått ned og mange eksperter spår at den tendensen vil fortsette. Usikkerhet og pessimisme til gjeldssituasjonen til PIIGS-land og USA påvirker børsene negativt. Du som sparer i aksjefond ser at gevinsten du hadde på fondene dine er blitt betydelig mindre, kanskje til og med har det blitt til minustall. Det er ingen god følelse å se hva som skjer med fondsandelene, men hva skal du foreta deg? Er det lurt å øke spareavtalen, stoppe den eller fortsette som før?

En slik turbulent periode på børsen er ikke noe nytt, dette har skjedd før og vil skje igjen i fremtiden. Om noen år vil trolig de økonomiske krisene høsten 2011 være glemt og vi vil peke på hvor lave aksjekursene var den gang.

Som vi har skrevet om på bloggen tidligere er det er i slike perioder det lønner seg å holde hodet kaldt. Still deg selv følgende spørsmål: Har jeg bruk for pengene nå?

Er svaret ja på dette spørsmålet bør du forsøke å selge deg gradvis ut over de neste ukene og månedene. Da vil du redusere risikoen for å selge alt på et mulig uheldig tidspunkt.

Hvis du ikke trenger pengene nå må du forsøke å se bort fra de periodiske svingningene og holde fokus på sparemålet ditt. De fleste av våre kunder sparer i aksjefond til pensjonisttilværelsen . Er det målet også for deg vil det som teller være avkastningen du har på pengene når du skal begynne å bruke de, ofte 20-30 år frem i tid. Et midlertidig papirtap på andelene dine i 2011 må du lukke øynene for. Det er normalt. Det har skjedd 40 ganger de siste 20 årene at Oslo Børs har hatt et kursfall på mer enn 10 %, men ser vi hele perioden under ett har den steget mer enn 500 %!

Rådet er som før: fortsett spareavtalen din gjennom perioder med nedgang og oppgang på børsene. Når du når sparemålet ditt starter du uttaksavtalen og selger deg gradvis ut.

 

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.