Frastjålet jakka på byen?

Om du er student og ung, så er det mye fart. Mye som skjer, mange aktiviteter å være med på. Forsikringer er kanskje ikke akkurat det du tenker å bruke pengene på, men det kan være en smart investering. Visste du for eksempel at SpareBank 1 helårs Topp Reiseforsikring faktisk dekker deg fra du går ut døra hjemme?

Å ha forsikringer gir deg en økonomisk sikring. Kanskje har foreldrene dine allerede livs- eller uførepensjonsforsikringer på deg uten at du er klar over det. Med forsikringer kan du få dekket utgifter som du kanskje tar for gitt – for eksempel å få dekket en frastjålet jakke på byen. Du har gjerne også et forhold til utgifter med å erstatte innboet ditt, for eksempel hva det vil koste å erstatte en skadet PC eller flatskjerm. Litt verre er det kanskje å se for seg at du kan bli ufør og dermed minstepensjonist. Men det kan skje det også…

Topp reiseforsikring – kongen av forsikringer
Studietiden er en aktiv periode med mye nytt, mye som skal prøves og være med på – og dertil mye som kan skje. Mange bruker reiseforsikringer som ligger innebygd i for eksempel Mastercardet når de skal ut å reise, men det er viktig å vite denne forsikringen gjelder kun for reisene du betaler med kortet.

Hva om du blir frastjålet mobiltelefonen når du er på byen, noen stjeler PC-en mens du er på reisefot, eller som nevnt blir frastjålet jakka på en tur på byen?

Å ha en helårs Topp Reiseforsikring er kanskje den smarteste forsikringen du kan ha. Vår Topp reiseforsikring gjelder alle typer reiser, stiller ingen krav til overnatting, og den inkluderer også en ulykkesforsikring som gjelder hele døgnet – også utenom reiser. Det er heller ingen egenandel på reisegods. En slik reiseforsikring får du for litt over en hundrelapp i måneden.

Egentlig er det litt snevert å kalle det for en reiseforsikring – den forsikrer deg jo fra du går ut døra.

Har du forsikret eiendelene dine?
Å kjøpe ny telefon, PC eller flatskjerm hvis en ulykke inntreffer kan gjøre et stort og betydelig innhugg i enhver studentøkonomi. Når du flytter på hybel er det viktig å sjekke at du har innboforsikring som dekker tyveri og brann- eller vannskade. Hvis du har folkeregistrert adresse hos dine foreldre kan du være dekket gjennom dine foreldrenes forsikring. For å være sikker bør du derfor sjekke om dine foreldrenes innboforsikring også dekker deg som student.

Ved brann- eller vannskade kan det hende at du må flytte ut av hybelen. Hos oss får du en innboforsikring som også dekker kostnader knyttet til midlertidig merutgifter til opphold utenfor hybelen, når denne er ubeboelig som følge av brann-, vann-, hærverk- eller naturskade på bygning eller eiendelene dine.

For øvrig bør du også sjekke at hybelen din har tilstrekkelig rømningsveier og at det er montert røykvarsler og slokkeutstyr.

Du vil ikke tenke på det – men du kan bli ufør
Du har sikkert store planer og drømmer for både studietiden og fremtiden. Men visste du at dersom uhellet er ute og du blir ufør som student, så er det stor sannsynlighet for at du kan bli minstepensjonist resten av livet? En ulykke kan ramme hvem som helst, og om du blir arbeidsufør så kan det gi deg store økonomiske konsekvenser.

Blir du ufør i perioden mellom 20 og 26 år, og ikke har pensjonsgivende inntekt, så vil du få ca. 180 000 kroner i årlig uførepensjon fra folketrygden.  Uførepensjon er en rimelig forsikring for deg som student og som kan gi deg en økonomisk trygghet dersom du skulle bli varig arbeidsufør etter en ulykke eller sykdom. Prisen for en uførepensjon varier, men for en ungdom på 20 år vil det koste ca. 150 kroner i måneden – altså samme kostnad som for et par glass på byen. Om uhellet skulle være ute, så vil hele uførepensjonsutbetalingen være på 60 000 kroner i året om man blir 50 % varig arbeidsufør eller mer, og utbetaling varer frem til fylte 67 år.

Tre tips til deg som skal tegne forsikring

  • Sjekk hvilke forsikringer dine foreldre har og om du er dekket av disse
  • Hvilke behov har du hvis du blir rammet av en ulykke eller sykdom?
  • Sett deg inn i forsikringsavtalene!

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.