Gi barna uføreforsikring

Har du barn som skal flytte eller som har flyttet hjemmefra? Du har sikkert tenkt på hva du kan gi slik at de har det bra når de ikke lengre bor hjemme. Ditt ønske er å gi noe de virkelig trenger – sofa, kjøleskap eller vaskemaskin. Men har du tenkt at å kjøpe en uførepensjon kan være en verdifull “gave”?

Da kan du sikre at de vil ha inntekt som de kan leve av selv om de skulle falle utenfor arbeidslivet.

Unge uføre
I 2010 var det registrert 758 nye personer under 30 år som mottok uføreytelser fra NAV. Det har vært en jevn økning av uføremottakere innenfor dette alderssegmentet de siste årene. Totalt var det registrert 14 940 uføremottakere under 30 år per 31.12.2010. Det er en økning på 30 prosent fra samme tidspunkt i 2009.

Unge og studenter til og med 26 år som blir uføre kan få et særtillegg fra folketrygden. Dette gir maks 180.000 kroner i uførepensjon.

De over 26 år som ikke har jobbet inn pensjonspoeng og blir ufør, får årlig kun 151.000 kroner fra folketrygden.

Uførepensjon – sikrer inntekten ved arbeidsuførhet
En uførepensjon er spesielt viktig for de som ikke har begynt i arbeidslivet. Ved langvarig sykmelding på grunn av sykdom eller ulykke reduseres muligheten for å komme ut i arbeid og få inntekt. Uførepensjon vil komme i tillegg til uførepensjon fra folketrygden og vil være med å sikre fremtidig inntekt slik at en akseptabel levestandard kan opprettholdes.

  • Utbetales månedlig ved både midlertidig og varig arbeidsuførhet – om nødvendig helt fram til du er 67 år.
  • Full utbetaling ved minimum 50 % arbeidsuførhet – ingen gradert utbetaling.
  • Utbetales etter 3 eller 12 måneders sammenhengende sykemelding.
  • Lav skatt ved utbetaling. Bare 20 % av utbetalt beløp beskattes, og da som vanlig inntekt (normalt 28 %).

Uførepensjon kan kjøpes fra barnet er 15 år. Hvis barnet allerede har Barne- og ungdomsforsikring anbefaler vi at dere går gjennom hva forsikringen dekker – ikke alle har dekning for uførhet.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.