Produktlansering: Starthjelp – en ny løsning som hjelper unge inn i boligmarkedet

Det er vanskelig for unge å komme inn i boligmarkedet. Få boliger og leiligheter gjør at det er kamp om boligene, og prisene på boligene går opp. Det lovbestemte kravet om at boligkjøpere kun får låne inntil 90 % av boligens verdi, gjør at kravet til 10 % egenkapital ofte er den største utfordringen for unge å komme inn på boligmarkedet. Nå lanserer vi produktet Starthjelp som løser utfordringen unge har til å komme seg inn i boligmarkedet.

Produktet er helt nytt i Norge, og tilbys kun av SpareBank 1 SMN. Det fungerer slik at foreldre, besteforeldre og andre som har mulighet til å hjelpe, setter penger inn på hver sin starthjelpkonto som de selv eier. Disse pengene utgjør egenkapitalen som er nødvendig for å få boliglån. Vi tar pant i pengene som står på kontoen, og de stilles da som sikkerhet for boliglånet. Med pant i bolig inntil 90 prosent og pant i Starthjelpkonto kan boligkjøpet fullfinansieres.

Starthjelp bidrar til å skape en vinn-vinn-situasjon både for giver og lånetaker; giver som kan hjelpe barn eller barnebarn på en måte som gjør at de får en god rente på pengene sine, samtidig som de unngår kausjonistansvar, og for lånetaker som får realisert boligdrømmen. For oss som rådgiverbank er det viktig å kunne tilby de beste løsningen når vi skal hjelpe unge med å etablere seg i boligmarkedet.

God innskuddsrente på Starthjelpkonto
Starthjelpkonto er en innskuddskonto som etableres samtidig med boliglånet. Kontoen står hele tiden i starthjelpers/givers navn. Vi gir ekstra god rente på innskudd som stilles som sikkerhet for boliglånet God Start. Innskuddsrenten vil være på nivå med utlånsrente på boliglånet God Start. For tiden settes innskuddsrenten til 3,65 prosent og er en av markedets beste renter.

Starthjelp gir også mulighet til å redusere arvegift
Mange gir barna egenkapital til kjøp av bolig. Slike gaver regnes som arv, og kan utløse arveavgift. Vi tilbyr oss å administrere overføring av innskuddet som gave, slik at mottaker slipper arveavgift. Det beløpet som foreldre ønsker å overføre som gave organiserer vi slik at det hver måned overføres penger fra Starthjelpkonto til nedbetaling av boliglånet. På denne måten kan avgiftsfritt beløp tilsvarende 0,5 G i folketrygden (for tiden 39.608 kroner) overføres for hver av foreldrene per år. Ubrukt årlig gavebeløp kan ikke overføres til senere år. Gavebeløpet regnes ikke inn i fribeløpet på 470 000 kroner.

Hvem passer Starthjelp for?

  • Voksne kunder med innskuddsmidler som ønsker bedre avkastning på innskuddet samtidig som de bidrar til å hjelpe barn eller barnebarn inn i boligmarkedet
  • Kunder med formue de ønsker å overføre til barn i etableringsfasen uten å utløse arveavgift
  • Unge boligkjøpere

Fordeler med Starthjelp

  • Gir unge egenkapital
  • God rente på innskudd for den som gir penger
  • God rente på lån
  • Muligheter for å overføre gave til barna over tid uten å betale arveavgift
  • En god måte å unngå kausjonistansvar

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.