Søk Djervhetsprisen!

Du kan nå søke på Djervhetsprisen som går til kvinnelige gründere som har vært djerve; modig, uredd, dristig, freidig, pågående, frekk, ivrig, flink. Djervhetsprisen deles ut av NTE og SpareBank 1 SMN i samarbeid med NTNU på konferansen POSISJON den 13. oktober 2011.

Vi ønsker å få inn søknader som forteller historier om kvinnelige gründere som har vært djerve. Eksempler på «djervhet» kan være at man har brutt med omgivelsenes forventninger, at man har etablert seg i mannsdominerte bransjer, at man har turt å satse økonomisk, at man har turt å satse nasjonalt og internasjonalt, at man har turt å ta en posisjon som har kostet krefter.

Vinneren av fjorårets hovedpris ble Ane Christophersen for sitt arbeid med selskapet WindFlip som utvikler en transport- og installasjonsløsning for vindturbiner.

Etablering av bedrifter er viktig for verdiskaping i Norge. I forhold til samfunnsutvikling og nye arbeidsplasser er bedrifter som har vekstambisjoner særlig viktig. Om vi ønsker flere vekstbedrifter, må vi i betydelig større grad utnytte alle ressurser og særlig den ressursen kvinnelige gründere representerer. Det er derfor viktig å stimulere til kvinnelig entreprenørskap. Skal man klare dette, må det arbeides på flere plan. Suksesshistorier må fortelles, og kvinner som har vært djerve og tatt posisjoner som kvinnelige gründere må løftes frem. Djervhetsprisen er et lite bidrag i forhold til dette.

Med prisen ønsker vi å bidra til ytterligere vekst. Vi støtter regjeringens målsetting om et måltall på 40% kvinnelige gründere innen 2013.

Søknadsfrist er 25. september 2011, og prisen deles ut på konferansen POSISJON, NTNU i Trondheim 13. oktober 2011.