Uro på børsen: Hva gjør du?

Helgens økonominyheter gikk i stor grad i retning Standard & Poors nedgradering USAs kredittverdighet. At vår tids største økonomiske lokomotiv har hatt rusk i forgasseren har vært klart lenge, men at toget skulle få reperasjonskrav knyttet til seg oppleves som temmelig dramatisk. Hva anbefaler SpareBank 1 SMN?

Tidsskriftet Dine Penger er tydelige på viktigheten av å ha et langsiktig fokus, noe som belyses i en artikkel publisert 05.08.2011. Logikken er at “etter regn kommer sol”. Dine Penger mener at frykten i nuet bør vike for et langsiktig fokus. Historisk vil dette gi meravkastning til den jevne mannen i gaten. Verdipapirfondenes Forening holder seg også til en langsiktig tilnærming, og støtter seg til historikken når de trekker frem en langsiktig tilnærming som den beste løsningen for “folk flest”, En “timingbasert” sparing hvor man kjøper og selger fra dag til dag vil over tid gi utfordringer og sannsynligvis redusert avkastning målt mot en langsiktig strategisk tilnærming. Les mer i artikkel fra Verdipapirfondenes Forening.

Hva mener vi i SpareBank 1 SMN?
Dette har vært kommentert på bloggen tidligere, da som en kommentar til forventninger om kraftig børsvekst. Dagens Næringslivs publiserte en artikkel 29.06.2011 hvor ulike eksperter mente at Oslo Børs skulle opp mellom 20 og 30 prosent før årsskiftet. Vi konkluderte da med følgende:

“Vi har stadfestet at vår rådgivning skal basere seg på en langsiktig tilnærming, hvor kundens langsiktige mål blir vektlagt fremfor hendelser i nuet. De av våre kunder som har vært med over tid vet at utsikter og realiteter har en tendens til å avvike fra hverandre. Samtidig viser det seg også at de som holder på en langsiktig strategi jevnt over får belønning for dette. Derfor vil du ikke få råd om taktiske tilpasninger av typen ”løp og kjøp” med bakgrunn i ”et aksjemarked på vei til himmels”.

Med  bakgrunn i overnevnte sitat anbefaler vi derfor – på akkurat samme måte som da markedet ble spådd til himmels – at våre kunder forholder seg rolig og beholder den opprinnelige planen som ble fastsatt ved investeringstidspunktet. En langsiktig investeringsstrategi – eller sparestrategi –  skal ikke basere seg på hendelser i nuet, men på langsiktige observasjoner hvor fakta legges til grunn. For folk flest kan vekslingen mellom ”løp og kjøp” og ”løp og selg” være svært krevende, og kostnaden ved å tulle med vekslingspinnen vil med stor sannsynlighet være stor. Dette har vi også bred støtte for gjennom Verdipapirfondenes forening og Dine Penger.

Til sist noen tips for deg som sparer månedlig
Transaksjoner knyttet til månedlig sparing er i sitt ess i tider som vi nå opplever. Kunder som sparer månedlig setter inn et konstant beløp i et marked som over tid stiger – til tross for nedturer underveis. Målet til deg som sparer må være å skaffe andeler som over tid stiger i verdi. Fallende børs gir billigere andeler, altså kjøper du nå flere aksjer for samme sparesum målt mot hva som var tilfellet tidligere, da børsene var på et høyere nivå. På dette punktet ønsker vi å være soleklare. Månedlig sparing – hvor målet er langsiktig –  bør IKKE avsluttes på grunn av uro i markedet. Avkastningen som over tid genereres kommer nemlig i stor grad fra andeler som blir kjøpt i “urolige tider” hvor børsen faller eller har falt.

Lykke til med dine investeringer!

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.