5 tips for å skaffe egenkapital til bolig

Du er ferdig med utdannelsen, økonomien har stabilisert seg og du kan fint betale avdragene på et boliglån. Det er bare ett problem: bankene kan ikke låne deg penger til bolig uten at du har minst ti prosent i egenkapital. Dermed føler du at boligdrømmen brister før den i det hele tatt fikk startet.

Det er lovbestemt at boligkjøpere kun får låne inntil 90 prosent av boligens verdi. Med høye boligpriser og krav til egenkapital er det derfor vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet. Men er du klar over at det finnes måter å få lån på uten at egenkapitalen er i havn? Så lenge du ikke har noen egenkapital eller eiendom du kan gi sikkerhet i, er du nesten nødt til å få hjelp fra foreldre eller annen familie.

Her er fem tips til hvordan du kan komme deg inn på boligmarkedet selv om du ikke har oppstart 10 % i egenkapital.

1. Starthjelp
For å løse utfordringen de unge har med å komme seg inn i boligmarkedet har vi utviklet et helt nytt produkt som heter Starthjelp. En av fordelene med Starthjelp er at flere kan gå sammen om å hjelpe til med egenkapitalen som er nødvendig for å få boliglån. Foreldre, besteforeldre og andre som har mulighet til å hjelpe, setter inn penger på hver sin starthjelpkonto som de selv eier. Disse pengene utgjør da egenkapitalen som er nødvendig for å få boliglån. Banken tar så pant i pengene som står på kontoen, og de stilles som sikkerhet for boliglånet. Med pant i bolig inntil 90 prosent og pant i Starthjelpkonto kan boligkjøpet fullfinansieres.

2. Kausjonere
Når noen kausjonerer for ditt lån betyr det at de garanterer at du betaler lånet ditt. Banken tar sikkerhet i boligen til kausjonistene. Dette innebærer at de risikerer å miste sin egen bolig dersom du ikke klarer å betale lånet ditt. Med andre ord er ikke dette en optimal løsning, og det kan være vanskelig å få foreldre med på avtalen.

3. Kjøp sammen
Foreldrene dine kan være med å spleise på en bolig til deg. Dermed må du ut med mindre egenkapital, men får allikevel kjøpt en bolig. Det negative er at foreldrene dine må skatte av fortjenesten når boligen selges, og at du ikke kommer deg skikkelig inn på boligmarkedet.

4. Gave
Hvis foreldrene dine ønsker å gi deg pengene til egenkapitalen, bør dere sette dere skikkelig inn i reglene for forskudd på arv. Her risikerer du nemlig å gå på en real skattesmell, slik at mye av egenkapitalen går tapt. Da lønner det seg heller med en Starthjelpkonto, der pengene etter hvert kan utbetales i årlige potter som går under maksbeløpet for avgiftsfri arv. Dermed slipper du å skattes i hjel i dag eller i fremtiden.

5. Privat lån
Foreldrene dine kan gi deg et privat lån. Men også her gjelder det å være klar over regelverket for arv. Det krever nemlig at du betaler rente til foreldrene dine for at det ikke skal bli ansett som forskudd på arv. Dermed blir en Starthjelpkonto både enklere og ryddigere.

En av fordelene med Starthjelp er at den som gir penger får god innskuddsrente. I tillegg får de unge god rente på boliglånet og sikkerheten som trengs for å kjøpe bolig.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.