Bli sett – bruk refleks!

Vi har nå fått mørke kvelder. Det er nesten umulig for bilister å se fotgjengere – om de ikke bruker refleks. Mange fotgjengere tror at når de ser bilen så ser også bilisten dem…

Fotgjengere reduserer – i følge Trygg Trafikk – risikoen for å bli påkjørt med 85 prosent. Likevel er det ikke alle som bruker refleks som ”livredder”.

Fotgjengere som ikke bruker refleks er først synlig på 25 – 30 meters hold, mens de som har refleks synes på 140 meters hold når bilen bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 istedenfor 2 sekunder til rådighet, det kan være forskjellen på liv og død. Fotgjengere må bruke refleks både om de går i områder med og uten gatelys.

En refleks er en billig forsikring!


Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.