Hjelp til selvhjelp

Seniorombudene Kjell Wold Sigurdsen og Ole Jan Berg har hatt et aktivt første halvår. De kurser og veileder kunder i selvbetjente løsninger, og er en viktige ambassadører for banken.

Gjennom temamøter ved forskjellige kontor og opplæring av kunder på kurs, og i løpet av året regner de med å ha vært igjennom over 1 000 kunder.

Hver uke har de faste dager hvor de setter av tid til opplæring av kunder som trenger assistanse til å bli gode nettbankbrukere. Fordi nivået på de som trenger bistand varierer mye, driver de nå for det meste med opplæring en-til-en. Seniorombudene setter av en 1,5 timer til hver kunde, slik at de kan ta seg god tid til å være med kundene mens de trener på å logge seg inn og ut av nettbanken. De viser dem hvordan de overfører penger, betaler regninger og finner utførte transaksjoner. Sikkerheten rundt nettbank og hva slags sikkerhetsprodukter kunden trenger er også ofte tema.

– Mange av kundene sier at de har både barn og barnebarn som har forsøkt å vise dem hvordan nettbanken fungerer, men at de går så fort fram at de ikke husker noe av det neste gang de skal forsøke selv, sier Kjell. Derfor er det viktig at det blir satt av nok tid.

Hovedvekten av deltakerne på opplæring og kurs er godt voksne kunder som ikke er så godt bevandret i dataverden. I tillegg arrangeres det egne kurs for innvandrere, som kanskje er fremmede både for begrepet nettbank og for språket som brukes i bankverden.

– Når vi spør om de har kommet tilbake til kontoret for å få mer hjelp, får vi stort sett beskjed om at de ikke har kommet tilbake, sier Ole Jan. Det tar de seniorombudene som et tegn på at de klarer seg alene etter at de har fått en grundig innføring i hvordan systemet fungerer.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.