Overføre arv skattefritt

Overføre arv skattefritt? Ja, det går faktisk an.

Som foreldre ønsker vi å gjøre det vi kan for å hjelpe barna våre inn i voksenlivet. Hvis du har litt ekstra penger vil du gjerne bruke dem på å sikre barnas fremtid. Er barnet student kan du avgiftsfritt gi penger til utdanning eller oppfostring. Disse pengene kan ikke gå til sparing. Pengene må gis jevnt ut over året, og store pengebeløp godkjennes ikke.

Gaven kan utløse betydelig arveavgift
Alle gaver du gir til barna dine blir i utgangspunktet likestilt med arv. Det vil si at du må holde deg under et visst beløp for at barna skal slippe å betale arveavgift. Dagens regler gjør at hvert barn totalt kan motta maks 470.000 fra hver forelder. Går man over dette fribeløpet må man betale arveavgift. Maksimalsatsen er på ti prosent. Derimot kan barnet motta 39.608 kroner i året, fra hver av foreldrene, uten at dette regnes inn under fribeløpet. Det lønner seg derfor å holde seg under dette beløpet, da får man overført arv på en smart måte uten å betale arveavgift.

Starthjelp – hjelp til egenkapital
Det er lovbestemt at boligkjøpere kun får låne inntil 90 prosent av boligens verdi. Med høye boligpriser og krav til egenkapital er det derfor vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet. Hvordan kan man gi barna hjelp til egenkapitalen uten å spise av fribeløpet? SpareBank 1 SMN har utviklet en løsning som er både trygg og enkel. Som forelder oppretter du en Starthjelpkonto. Her settes egenkapitalen inn. Med sikkerhet i pengene kan banken raskt gi lån til barnet ditt. Så lenge pengene står på konto vokser de med en av markedets beste renter.

Årlige utbetalinger
Deretter blir vi enig om en utbetalingsplan der vi årlig setter inn et pengebeløp (inntil 39608 kroner per år) på barnets lån. Passer man på at beløpet går under grensen på 0,5G (p.t 39.608 kroner) slipper man unna arveavgift, og kan samtidig gi pengene til barnet sitt. En enkel måte å gjøre ungene i stand til å kjøpe egen bolig, samtidig som du sparer penger som går rett til lånet deres. I stedet for å gi bort pengene til barna, kan du selvfølgelig ta ut pengene selv når lånet er nedbetalt og er innenfor 90 prosent.

En av fordelene med Starthjelp er at den som gir penger får god innskuddsrente. I tillegg får de unge god rente på boliglånet og sikkerheten som trengs for å kjøpe bolig.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.