VIDEO: Sjeføkonomens tre scenarioer for realøkonomien

Kvartalsrapporten om realøkonomi, renter, valuta og aksjer er nå lagt ut på smn.no/markets, og et av hovedpunktene er at det er økt fare for en bankkrise i Europa. I rapporten skisserer vår sjeføkonom Petter Eilif de Lange tre mulige scenario for realøkonomien; 1. utopia, 2. det svarte hull og 3. “base case”. 

De tre mulige scenarionene;

1. Utopia: USA returnerer realøkonomien til trend vekst og i Europa finner man en bærekraftig løsning på gjeldskrisen.

2. Det svarte hull: USA går i resesjon, PIIGS-landene misligholder statsgjeld i stor stil og banksystemet i Europa kollapser.

3. Base case: Anemisk vekst langt under trend i amerikansk økonomi, strammere fiskale budsjetter og mindre potent pengepolitikk, inflatert vekst i Kina og India og mislighold av statsgjeld i PIIGSlandene, koordinert med en redningspakke for banksystemet i EMU/PIIGS slik at en unngår systemkollaps. Dog vil en se spektakulære bankkonkurser i PIIGSlandene også i dette scenarioet.

Ingen av scenarioene ovenfor kan utelukkes, og men “det svarte hull” er mer realistisk enn “utopia”. Heldigvis er det likevel scenario 3, “base case”, sjeføkonomien tror blir realisert i en eller annen variant. Ikke så ille som “det svarte hull”, men alvorlig nok.

Base-case-scenarioet innebærer trolig at norske myndigheter må stille opp med tiltak overfor banksektoren av samme type som var nødvendig i 2008-2009.

Andre punkter fra kvartalsrapporten

  • Økt fare for en fullskala bankkrise i EMU, som vil få implikasjoner for norske banker
  • Denne situasjonen har fått ECB/FED til å tilføre banksystemet ekstra, kortsiktig dollarlikviditet, og med dette initiativet har man kanskje kjøpt seg noen måneder
  • Dersom en skulle få mislighold av statsgjeld i Hellas, Irland og Portugal kombinert med en alvorlig bankkrise i EMU, vil det igjen bli nødvendig med krise tiltak fra norske myndigheter
  • Vi mener norske myndigheter allerede nå burde ha klar en beredskapsplan, som kan implementeres lynkjapt dersom penge-/bankobligasjonsmarkedene skulle stenge ned
  • Vi frykter at Portugal skal trekkes inn i dyp resesjon, noe som temmelig sikkert vil innebære storstilt mislighold at statsgjelden, samt spektakulære konkurser i banksektoren og privat sektor for øvrig

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.